Richtlijn diabetes en nefropathie

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn Chronische nierschade ontwikkeld. Dr. Jan Westerink (internist-vasculair geneeskundige, UMC Utrecht) vertelt onder meer over de veranderingen rond de plaats van SGLT2-remmers.

1,1 miljoen Nederlanders hebben diabetes mellitus en 22-40% van hen heeft chronische nierschade. De ziektelast voor individuele patiënten neemt toe, net als de ziekte- en zorgkosten. Met de komst van nieuwe diabetesmedicatie met cardiovasculaire en renale voordelen, was het tijd de richtlijn te  herzien. Hiervoor heeft de werkgroep veel literatuuronderzoek gedaan. Westerink: “In de CVOT’s lijkt het effect van SGLT2-remmers op cardiale eindpunten onafhankelijk van de eGFR te zijn.

SGLT2-remmers bij patiënten met diabetes type 2 en nefropathie beschermen tegen cardiovasculaire ziekten en hartfalen, en tegen het ontwikkelen van ‘harde’ renale eindpunten. Uiteindelijk heeft dit ons gebracht tot de aanbeveling het gebruik van SGLT2-remmers te overwegen bij personen met diabetes type 2 en nefropathie en een eGFR > 30 ml/ min/1,73m2. Kort hierna volgden publicaties van Neuen en Zelniker en werden de uitkomsten van de CREDENCE-studie bekendgemaakt, die ons steunden in onze aanbeveling. Een mooi addendum bij de richtlijn zou zijn dat het gunstige renale effect vooral wordt gezien bij mensen die al RAAS-remming gebruiken. Het schrijven van een richtlijn blijft work in progress.”

Klik hier voor meer informatie over de CREDENCE studie.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult