Richtlijn diabetes en nefropathie

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn Chronische nierschade ontwikkeld. Dr. Jan Westerink (internist-vasculair geneeskundige, UMC Utrecht) vertelt onder meer over de veranderingen rond de plaats van SGLT2-remmers.

1,1 miljoen Nederlanders hebben diabetes mellitus en 22-40% van hen heeft chronische nierschade. De ziektelast voor individuele patiënten neemt toe, net als de ziekte- en zorgkosten. Met de komst van nieuwe diabetesmedicatie met cardiovasculaire en renale voordelen, was het tijd de richtlijn te  herzien. Hiervoor heeft de werkgroep veel literatuuronderzoek gedaan. Westerink: “In de CVOT’s lijkt het effect van SGLT2-remmers op cardiale eindpunten onafhankelijk van de eGFR te zijn.

SGLT2-remmers bij patiënten met diabetes type 2 en nefropathie beschermen tegen cardiovasculaire ziekten en hartfalen, en tegen het ontwikkelen van ‘harde’ renale eindpunten. Uiteindelijk heeft dit ons gebracht tot de aanbeveling het gebruik van SGLT2-remmers te overwegen bij personen met diabetes type 2 en nefropathie en een eGFR > 30 ml/ min/1,73m2. Kort hierna volgden publicaties van Neuen en Zelniker en werden de uitkomsten van de CREDENCE-studie bekendgemaakt, die ons steunden in onze aanbeveling. Een mooi addendum bij de richtlijn zou zijn dat het gunstige renale effect vooral wordt gezien bij mensen die al RAAS-remming gebruiken. Het schrijven van een richtlijn blijft work in progress.”

Klik hier voor meer informatie over de CREDENCE studie.

Plaats een reactie

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult