Hoe leidt chronische stress tot obesitas

Hoe pakken we obesitas aan als oorzaak van diabetes en op welke manier leidt chronische stress tot obesitas? In deze educatie-video bespreekt Liesbeth van Rossum het antwoord op deze vragen en geeft zij inzicht in het verband tussen “locale” corticosteroïden en andere gewichtsverhogende medicatie en metabool syndroom. Met een casus illustreert zij dat deze problematiek de dagelijkse praktijk is en dat naast voeding en beweging ook andere factoren een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van obesitas.

Spreker:
Prof. Dr. E.F.C. van Rossum, internist/ endocrinoloog en hoogleraar inwendige geneeskunde/ Endocrinologie, Erasmus MC Rotterdam

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult