GLP-1 receptor agonist dulaglutide verlaagt cv-events in brede diabetespopulatie

In de REWIND-trial (Researching cardiovascular Events with a Weekly INcretin in Diabetes) is de cardiovasculaire veiligheid van dulaglutide onderzocht bij 9,901 type 2 diabetespatiënten uit 24 landen. Gemiddeld hadden zij 10 jaar diabetes en een HbA1c van 7.3% (56 mmol/mol). Slechts 31% had een voorgeschiedenis van cardiovasculaire events.

Na vijf jaar follow-up bleek eenmaal wekelijks dulaglutide 1.5 mg superieur ten opzichte van placebo in de reductie van cardiovasculaire events (cardiovasculaire mortaliteit, niet-fataal myocard infarct, hartinfarct of niet-fatale beroerte). Bijzonder aan deze CVOT is dat de patiëntenpopulatie een afspiegeling is van de gemiddelde diabetespopulatie die gezien wordt in de eerstelijn.

De uitgebreide onderzoeksresultaten zullen worden gepresenteerd tijdens de American Diabetes Association Scientific Sessions in 2019 in San Francisco.

Klik hier voor meer informatie.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult