Effect van high intensity training (HIT) op verminderd hypogevoel

Bij circa 25% van de type 1 diabetespatiënten is sprake van ‘impaired awareness of hypoglycemia’ (IAH).  De gebruikelijke hormoonreactie en symptomen van een hypoglykemie treden bij hen niet meer op, of in verminderde mate. Is het mogelijk deze defecte contraregulerende hormonale reactie op hypoglykemieën te herstellen? Dit is onderzocht met een HIT-training.

Waarschijnlijk ontstaat IAH door gewenning, als gevolg van het ervaren van eerdere hypoglykemieën. Onderzocht is of één enkele episode van HIT de contraregulerende reacties op een latere hypoglykemie zou versterken bij mensen met diabetes type 1 en IAH. Primaire uitkomst was het verschil in de adrenalinereactie op een hypoglykemie na één enkele HITT en na rust.

Studieopzet

Aan deze gerandomiseerde, cross-over studie deden 12 deelnemers (6 mannen en 6 vrouwen) mee. Zij waren tussen de 18 en 55 jaar oud, hadden gemiddeld 24,5 jaar diabetes type 1 en een gemiddeld HbA1c van 56 mmol/mol. Zij zijn gerandomiseerd met behulp van een computerprogramma om te starten met ofwel één HITT (4 × 30 sec sprinten op de fiets) of met rust (controlegroep).

De volgende dag ondergingen ze een 90 min durende hypoglykemische clamp met een glucosewaarde van 2,5 mmol/l. Tijdens de hypoglykemie is de contraregulerende hormoonrespons gemeten, zijn de symptomen vastgesteld en zijn cognitieve tests gedaan (vierkeuze reactietijd en cijfersymbool-substitutietest). Tussen elke interventie en de daaropvolgende clampstudie zat ten minste 2 weken.

Resultaten

Alle 12 deelnemers voltooiden de studie. De 12 deelnemers hadden een gemiddeld HbA1c van 7.3%. In vergelijking met de controlegroep leidde één enkele episode van HIT tot een toename van 29% in de adrenalinereactie (gemiddelde [SEM]) (2286,5 [343,1] versus 2953,8 [384,9] pmol/l). Dit is een aanzienlijke toename van de totale symptoomscores (Edinburgh Hypoglycaemia Symptom Scale: 24.25 [2.960 versus 27.5 [3.9]; p<0.05) en een significantie verlenging van de  vierkeuze reactietijd (591.8 [22.5] versus 659.9 [39.86] ms; p 659.9 [39.86] ms; p<0.01) tijdens een vergelijkbare hypoglykemie de volgende dag.

Bron: Catriona M. Farrell et al. A randomised controlled study of high intensity exercise as a dishabituating stimulus to improve hypoglycaemia awareness in people with type 1 diabetes: a proof-of-concept study  Diabetologia 25 November 2019. doi.org/10.1007/s00125-019-05076-530

Plaats een reactie