Effect van GLP-1 receptor agonisten op cardiovasculaire events bij type 2-diabetespatiënten met en zonder CV-voorgeschiedenis: een meta-analyse

Verlagen GLP-1 receptor agonisten het risico op cardiovasculaire events alleen bij type 2-diabetespatiënten met cardiovasculaire ziekten (CVD) of ook bij patiënten zonder vastgestelde CVD? Om die vraag te beantwoorden is een meta-analyse gedaan met data van ruim 56.000 type 2-patiënten.  

Meta-analyse van zeven CVOT’s

In de meta-analyse zijn de gegevens geanalyseerd van zeven CVOT’s* met in totaal 56.004 patiënten naar de effectiviteit en veiligheid van GLP-1 receptor agonisten bij volwassen patiënten met type 2-diabetes. Van deze zeven CVOT’s onderscheiden er vijf verschillende subgroepen met patiënten met CVD of alleen cardiovasculaire risicofactoren (n=14.008).

Uitkomsten

Tussen deze twee groepen werd geen verschil waargenomen wat betreft MACE (CV-overlijden, niet-fatale MI en niet-fatale beroerte). Dit wijst op consistente beschermende effecten in beide groepen. In de gepoolde HR was er geen significant verschil tussen de patiënten met CVD en de risicopatiënten (95% CI 0.85–1.34; P= 0.495).

In de analyse van de totale populatie diabetespatiënten verlaagden GLP-1 receptor agonisten het risico op MACE significant met 12% (HR 0,88, 95% BI 0,80–0,96). Ook was er een significante reductie van CV-overlijden (HR 0,88, 95% BI 0,79–0,98), totale sterfte (HR 0,89, 95% BI 0,81-0,97), fatale en niet-fatale beroerte (HR 0,84, 95% BI 0,76–0,94) en ziekenhuisopname voor hartfalen (hHF) (HR 0,92, 95% BI 0,86–0,97). Er werd geen significant effect waargenomen voor fataal en niet-fataal MI (HR 0,91, 95% BI 0,82–1,02), hoewel in een analyse, gebaseerd op een minder behoudende statistische benadering, de gepoolde HR juist wel statistisch significant wordt (HR 0,91, 95% BI 0,83-1,00; P = 0,039).

Conclusie

Al met al kan worden geconcludeerd dat GLP-1 receptor agonisten bij patiënten met type 2-diabetes met en zonder gevestigde CVD het risico op MACE, cardiovasculair overlijden en totale sterfte, beroerte en ziekenhuisopname voor hartfalen significant verminderen. Er is daarnaast een trend zichtbaar van vermindering van MI. Dit is zonder meer nuttige informatie voor de klinische praktijk omdat behandelaars misschien eerder geneigd waren zich af te vragen of patiënten met een CV-voorgeschiedenis of met alleen CV-risicofactoren cardiovasculair voordeel zouden hebben van deze middelen.

* ELIXA (The Evaluation of Lixisenatide in Acute Coronary Syndrome), LEADER (Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of CV Outcome Results), SUSTAIN-6 (Trial to Evaluate CV and Other Long-term Outcomes with Semaglutide in Subjects with Type 2 Diabetes), EXSCEL (Exenatide Study of CV Event Lowering Trial), Harmony Outcomes (Albiglutide and CV outcomes in patients with Type 2 diabetes and CVD), REWIND (Researching CV Events With a Weekly Incretin in Diabetes) en de PIONEER 6 (Peptide Innovation for Early Diabetes Treatment 6)

Bron: Fabio Marsico F. et al, Effects of glucagon-like peptide-1 receptor agonists on major cardiovascular events in patients with Type 2 diabetes mellitus with or without established cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized controlled trials. European Heart Journal (2020) 0, 1–14 doi:10.1093/eurheartj/ehaa082

Plaats een reactie