EASD 2018 – Main results from the large EU-project PREVIEW: PREVention of diabetes through lifestyle intervention and population studies in Europe and around the World.

PREVIEW is een multicentrische, gerandomiseerde, gecontroleerde studie met 2223 patiënten, voornamelijk volwassenen van 25 – 70 jaar, gem. 52 jr., gemiddeld BMI 35 en gewicht 100 kg. Twee derde was vrouwelijk. Er werden ook 139 kinderen in de studie geïncludeerd.

De resultaten kwamen uit 5 populatie studies, waarvan 2 uit Nederland (Lifelines, tevens verreweg de grootste deelnemende studie en NQ Plus). Uitgangspunt was de DPS studie, waarin inmiddels bijna 10 jaar geleden werd aangetoond dat leefstijl een grotere invloed heeft op het overgaan van gestoorde glucosetolerantie naar diabetes type 2 dan metformine of andere therapie.

Er werden 4 groepen gemaakt: 2 groepen met een zeer intensieve fysieke activiteit (75 min. per week) versus matig intensieve fysieke activiteit (150 min. per week); deze beide groepen werden weer verdeeld in twee groepen: dieet met hoog eiwit (25 E %), matig koolhydraat (45 E %) en lage glykemische index (GI)(< 50) versus matig eiwit (15 E %), hoog koolhydraat (55 E %) en medium GI (> 56).

De 4 interventiegroepen kregen gedurende 8 weken een zeer laag-calorisch dieet (total meal replacement= 800 cal. en 100 cal. groente) met daarna een onderhoudsdieet gedurende 3 jaar. Het primaire eindpunt was incidentie van type 2 diabetes bij volwassenen en HOMA-IR na 2 jaar bij kinderen. Secundaire eindpunten waren lichaamsgewicht/middelomtrek, plasmaglucose, serum insuline en HbA1c. Recruitment was niet eenvoudig.

Na 8 weken bereikte 80 % een gewichtsverlies van 8 kg, de gemiddelde gewichtsdaling was 10,7 kg (11 %). Na 3 jaar waren er nog 936 patiënten in de studie. Wat betreft de primaire uitkomst waren er geen verschillen tussen de 4 groepen en ook waren er geen significante verschillen in de secundaire eindpunten voor alle groepen.

De belangrijkste bevindingen na 3 jaar waren: minder type 2 diabetes dan verwacht: n = 62, de kans om geen diabetes te krijgen was 96 %. Overall lange-termijn gewichtsverlies was ongeveer 10 % (na 6 weken laag energetisch dieet) met dieet, lichaamsbeweging en gedragsverandering. De HOMA-IR verminderde ongeveer 30 %. De insulinespiegel verminderde ongeveer 25 %, 2 uurs-glucose ongeveer 8 %. Er waren, zoals gezegd, geen verschillen tussen de 4 groepen.

Bij de populatiestudies werden later nog studies uit Nieuw-Zeeland en Canada (Quebec) toegevoegd naast de Finse en de twee Nederlandse studies. In de studiepopulaties waren er kleine verschillen. Ook nu werden eigenlijk geen significante verschillen gevonden. Bij gebruik van plantaardig eiwit zou er minder diabetes voorkomen en een hoog GI en laag eiwit dieet is het meest gezond. BMI en middelomtrek correleerden het meest met de eiwit inname en de GI correleerde met een verhoogd risico op diabetes.

Klik hier voor meer informatie over PREVIEW-studie.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult