EASD 2017 – Symposium Acarbose Cardiovascular Evaluation (ACE)

Op 13 september 2017 werden de belangrijkste resultaten van de in China uitgevoerde ‘Acarbose Cardiovascular Evaluation’ studie gepresenteerd. In de STOP-NIDDM studie zijn indertijd met dit geneesmiddel effecten op harde eindpunten bereikt.

Acarbose wordt in Nederland weinig gebruikt. Wat veranderen de resultaten van deze studie daar aan?
Het tweeledig doel van de ACE studie, die is uitgevoerd door de Oxford Diabetes Trials Unit in samenwerking met PLA General Hospital en Peking University People’s Hospital, was om na te gaan of acarbose het risico op nieuwe cardiovasculaire events kan verminderen, en of de frequentie van optreden van diabetes bij mensen met pre-diabetes kan worden verminderd.

De 6526 patiënten met coronaire hartziekte en verminderde glucoseregulatie werden gedurende 5 jaar behandeld met driemaal daags acarbose 50 mg of placebo bij de maaltijd.
Het primaire eindpunt was samengesteld uit hart- en vaatziekten, niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale beroerte, hospitalisatie voor instabiele angina of voor hartfalen.
Na de gemiddelde follow-up van vijf jaar werd in deze grote studiepopulatie geen superioriteit aangetoond voor acarbose op het primaire eindpunt. Er was wel een significante 18% reductie van nieuwe gevallen van diabetes in de acarbosegroep vergeleken met de placebo-groep (number needed to treat (NNT): 41 om 1x ontstaan van diabetes te voorkomen).

Professor Holman concludeerde dat de resultaten van de ACE aantonen dat acarbose veilig kan worden gebruikt om de bloedglucosespiegels bij mensen met coronair hartlijden en gestoorde glucoseregulatie (dus nog geen diabetes) te verbeteren. Door het uitstellen van het ontstaan van diabetes met acarbosebehandeling zou op termijn het cardiovasculaire risico kunnen verminderen.
Het is de vraag of de resultaten aanleiding moeten zijn om mensen met pre-diabetes, die in Nederland nu niet worden behandeld, te gaan behandelen met dit geneesmiddel. Voorkómen van type 2 diabetes was tenslotte slechts een secundair eindpunt.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult