EASD 2017 – Nieuwe klinische resultaten met incretines

AWARD-7 studie: GLP-1 analoog versus insuline bij patiënten type 2 diabetes en nierfalen

Tijdens een sessie over nieuw klinisch bewijs voor de effecten van incretines werden o.a. de resultaten van de AWARD-7 studie gepresenteerd; een studie waarin werd uitgezocht of de combinatie van insuline lispro met 1x per week dulaglutide injectie (GLP-1 agonist: 0,75 of 1,5 mg) niet slechter is dan combinatie met insuline glargine. Men volgde gedurende 1 jaar 576 patienten met type 2 diabetes met matig tot ernstig nierfalen (stadium 3-4). Belangrijkste uitkomstparameter was de verandering in HbA1c ten opzichte van baseline.

De patiënten…
waren gemiddeld  64.6±8.6 (SD) jaar oud,
hadden een HbA1c van 8.6±1.0%,
een eGFR van 38.3±12.8 mL/min/1.73m2,
een BMI van 32.5±5.2 kg/m2,
en gebruikten dagelijks 58.2±31.8 eenheden insuline.

Behandeling gedurende 1 jaar met dulaglutide + lispro leidde tot een verlaging van het HbA1c die niet slechter was dan bij behandeling met insuline glargine + lispro (-1,1 vs. -1,0%). Het lichaamsgewicht nam significant (p<0.001) af bij behandeling met dulaglutide (0,75mg en 1,5mg: -1,7kg en -2,7 kg), terwijl het toenam bij combinatie bij glargine (+1,6 kg) (p<0.001).

Ook werd minder vaak hypoglycemie gezien bij de combinatie met dulaglutide (de twee doseringen: 5.8 en 7.6 hypo’s patient/jaar) dan bij combinatie met glargine (14.4 hypo’s/patient/jaar). Beide verschillen ten opzichte van glargine waren significant, p<0.001.

Ook het aantal ernstige hypoglykemieen was minder bij de combinatie met dulaglutide:

  • 5x [2.6%] bij dulaglutide 0.75 mg
  • 0x bij dulaglutide 1.5 mg
  • 13x [6.7%] bij insulin glargine.

Bij gebruik van dulaglutide in combinatie met insuline lispro rapporteerden ruim meer patiënten de bekende bijwerkingen zoals misselijkheid (19.8%), braken (13.5%) en diarrhee (17.2% van de patienten) dan bij gebruik van glargine (4.6%, 4.6%, 7.2% van de patienten).

De onderzoekers concluderen dat combinatie van dulaglutide met insulin lispro leidde tot vergelijkbare glycaemische controle, meer gewichtsafname en minder frequente hypoglycaemie dan de combinatie met insulin glargine. De bekende gastro-intestinale bijwerkingen van dulaglutide werden gezien.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult