E-learning en nieuwe informatiebrochures over MODY beschikbaar

Patiënten met de erfelijke diabetesvorm MODY (‘Maturity Onset Diabetes of the Young’) krijgen nog vaak onterecht de diagnose diabetes type 1 of 2. Hierdoor ondergaan ze soms jarenlang de verkeerde behandeling. Om meer aandacht voor MODY te krijgen, is vorig jaar het door het Diabetes Fonds gefinancierde Actieplan ‘Eerdere herkenning van MODY’ van start gegaan.

Om de alertheid van zorgverleners op MODY te vergroten en om ‘verkeerde diagnostiek’ te voorkomen, zijn vanuit het actieplan inmiddels als nascholing twee e-learning modules ontwikkeld: één voor huisartsen en diabetesverpleegkundigen en één voor kinderartsen. Aan de hand van casuïstiek leren zorgverleners meer over deze erfelijke vormen van diabetes en hoe ze te onderscheiden.

Ook zijn er vanuit het Actieprogramma nieuwe informatiebrochures ontwikkeld voor ouders met een kind met MODY 1, MODY 2, MODY 3 of MODY 5. Deze folders zijn gratis verkrijgbaar via het Erfocentrum: info@erfocentrum.nl.

Klik hier voor de e-learning voor huisartsen en diabetesverpleegkundigen.

Bron: Nederlandse Diabetes Federatie

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult