De grote trials van de EASD op een rij

VERIFY trial

In de VERIFY studie zijn de effecten van de behandeling met metformine vergeleken met de combinatiepil metformine-vildagliptine. De studie vergeleek het effect van de behandeling bij 2.000 recent gediagnosticeerde patiënten met type 2 diabetes. Het combigeneesmiddel vertraagde de stijging van HbA1C tot boven de 7% met 26 maanden in vergelijking met metformine alleen (62 maanden versus 36 maanden). De studie toont daarmee aan dat een combinatietherapie met metformine en een DPP-4 remmer aan het begin van de medicamenteuze behandeling voordelen biedt in vergelijking met metformine alleen.

Klik hier voor het volledige artikel over de VERIFY studie

Klik hier voor de publicatie in de Lancet

CAROLINA trial

De eerder al op de ADA gepresenteerde CAROLINA studie toonde aan dat de DPP-4 remmer linagliptine en het sulfonylureum derivaat glimepiride even veilig zijn op cardiovasculaire eindpunten bij mensen met type 2 diabetes. Het is bekend dat sulfonylurea een groter risico op hypoglykemie met zich meebrengen. CAROLINA bevestigde een verhoogde hypoglykemie met glimepiride.

Klik hier voor het volledige artikel over de CAROLINA trial

Klik hier voor de publicatie in de JAMA

DAPA-HF trial

De DAPA-HF trial toont aan dat dapagliflozine dat wordt gebruikt om diabetes te behandelen, ook hartfalen kan behandelen bij patiënten met en zonder diabetes. Geconcludeerd kan worden dat in de DAPA-HF trial de samengestelde primaire uitkomst van CV-sterfte en verslechterende HF-events verlaagde bij patiënten met verminderde ejectiefractie (HFrEF) met en zonder diabetes.

Klik hier voor het volledige artikel over de DAPA-HF trial

Klik hier voor de publicatie in de NEJM

SUSTAIN 8 trial

De SUSTAIN 8 trial vergeleek de effecten van GLP-1 receptor agonist semaglutide eenmaal per week (injectie) versus SGLT-2 remmer canagliflozine op HbA1c en gewichtsverlies. Semaglutide liet in deze studie een significant grotere daling zien van het gewicht en het HbA1c. Daarnaast hebben andere studies aangetoond dat zowel GLP-1 receptor agonisten als SGLT-2 remmers een gunstig effect hebben op hart en nieren.

Klik hier voor de publicatie in de Lancet

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult