DAPA-HF: SGLT2-remmer bij hartfalen

Nieuw onderzoek toont aan dat dapagliflozine dat wordt gebruikt om diabetes te behandelen, ook hartfalen kan behandelen bij patiënten met en zonder diabetes (de DAPA-HF-studie). Dit zijn de conclusies van onderzoek gepresenteerd op de EASD in Barcelona, ​​ tegelijkertijd gepubliceerd in het New England Journal of Medicine (NEJM).

De studie (de DAPA-HF-studie) omvatte 4744 patiënten met hartfalen en verminderde ejectiefractie in 20 landen, van wie 45% diabetes type 2 had en 55% geen diabetes type 2. Patiënten werden willekeurig toegewezen aan dapagliflozine 10 mg eenmaal daags of een bijpassende placebo. Het primaire eindpunt was een combinatie van een eerste episode van verergering van hartfalen (ziekenhuisopname voor hartfalen of een dringend bezoek aan hartfalen waarbij intraveneuze therapie nodig was) of overlijden door cardiovasculaire oorzaken.

De behandelingen in de studie werden gegeven bovenop de standaardzorg: 94% kreeg een ACE-remmer of angiotensinereceptorblokker of angiotensinereceptor-neprilysineremmer; 96% nam een ​​bètablokker; en 71% nam een ​​mineralocorticoïde receptorantagonist.

De onderzoekers ontdekten dat, na een mediane follow-up van 18,2 maanden, het primaire resultaat optrad bij 386 van 2.373 patiënten (16,3%) in de dapagliflozine-groep en bij 502 van 2.371 patiënten (21,2%) in de placebogroep, wat zich vertaalde naar een 26% verlaagd risico in de dapagliflozine (hazard ratio [HR] 0,74; 95% betrouwbaarheidsinterval [BI] 0,65-0,85; p <0,00001). De resultaten waren vergelijkbaar in de groepen met diabetes type 2 (HR 0,75 / 25% verlaagd risico) en zonder T2D (HR 0,73 / 27% verlaagd risico).

De componenten van de primaire uitkomst werden ook afzonderlijk geanalyseerd. In totaal 237 patiënten (10,0%) die dapagliflozine kregen en 326 patiënten (13,7%) die placebo kregen, ervoeren een eerste episode van verergering van hartfalen, waardoor een verlaagd risico van 30% in de dapagliflozine groep werd getoond (HR 0,70; 95% BI 0,59-0,83 ; p <0,00004). En respectievelijk 227 (9,6%) en 273 (11,5%) stierven aan cardiovasculaire oorzaken, wat betekent een 18% lager risico in de dapagliflozine-groep (HR 0,82; 95% BI 0,69-0,98; p = 0,03). Sterfte door alle oorzaken was verminderd met 17% (HR 0,83, 95% BI 0,71-0,97; p = 0,22). Symptomen, zoals beoordeeld door de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, waren ook verbeterd (p <0.001).

Wat betreft bijwerkingen, hadden 178 patiënten (7,5%) in de dapagliflozine-groep een bijwerking gerelateerd aan volumedepletie (die uitdroging, lage bloeddruk en flauwvallen kan veroorzaken) vergeleken met 162 (6,8%) in de placebogroep, zonder significant verschil tussen groepen. Bijwerkingen gerelateerd aan nierdisfunctie traden op bij 153 patiënten (6,5%) in de dapagliflozine groep versus 170 patiënten (7,2%) in de placebogroep, zonder significant verschil tussen de groepen. In zeer zeldzame gevallen werd ernstige hypoglykemie en amputatie en fracturen van de onderste ledematen gemeld.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult