Waarde van NIPT-test bij zwangerschap met MODY-GCK

Een deel van de vrouwen met zwangerschapsdiabetes heeft MODY type 2, ofwel glucokinase MODY (GCK-MODY). Tijdens de zwangerschap kan dit een risico geven op een hoog geboortegewicht. De vraag is: Hoe betrouwbaar is de NIPT-test in het vaststellen van het GCK-MODY genotype bij het kind in de zwangerschap? 

Echografie buikomvang

Bij GCK-MODY wordt bij een iets hogere glucosewaarde insuline afgegeven. Hierdoor zijn de nuchtere glucosewaarden slechts licht verhoogd (5,5-8 mmol/l). Buiten de zwangerschap is behandeling niet nodig, maar tijdens de zwangerschap kunnen de verhoogde bloedglucosewaarden een verhoogd risico geven op LGA (large for gestational age): een geboortegewicht > p90. LGA treedt met name op wanneer de setpoints van moeder en kind verschillen doordat het kind niet de GCK-variant van moeder heeft geërfd. Tot op heden wordt de groei van het kind ook bij GCK-MODY moeders via een echo van de buikomvang bijgehouden. Bij een AC (abdominale circumferentie)-omtrek > p 75 is er een indicatie om te starten met insulinetherapie.

Voorspelling foetaal genotype

Bij 43 GCK-MODY zwangerschappen is met de NIPT-GCK uit celvrij DNA in het bloed van de moeder gezocht naar inactiverende GCK-mutaties. Ook is bij 38 zwangerschappen met echografie de AC bepaald tussen de 26 en 30 weken. Hieruit blijkt dat NIPT-GCK het foetale genotype juist voorspelt, met een sensitiviteit van 100% en een specificiteit van 96%. Gemiddeld was de tijd tussen de test en de uitslag 5 weken, waardoor de meeste vrouwen (92%) de uitslag kregen voor de 28ste zwangerschapsweek. Bovendien was de NIPT-GCK accurater dan echografie (bij 28 weken) in het voorspellen van LGA met een AC> p90, met een sensitiviteit van 87% en specificiteit 48%.

GCK-variant bij kind

Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat NIPT-GCK accuraat is in het vaststellen van het GCK-MODY genotype in de zwangerschap bij het kind en superieur aan echografie om in te schatten of het kind van een moeder met GCK-MODY ook de GCK-variant zal hebben. 

Commentaar van de redactie

De studie is uitgevoerd in hèt MODY-expertisecentrum van de wereld, Exeter. Er is veel laboratoriumtechnische expertise en inspanning nodig om NIPT-GCK diagnostiek op celvrij DNA toe te passen. Het onderzoek is uitgevoerd tussen juli 2019 en oktober 2021. Zowel de genetische technieken als de kennis hebben de afgelopen twee jaar een vogelvlucht genomen. De auteurs geven als zwaktepunt van hun studie aan dat een beperkt aantal (90 %) van de bekende GCK-varianten is getest. In toekomstige interventiestudies zal moeten blijken of NIPT-GCK ook leidt tot een andere begeleiding van zwangere vrouwen met GCK-MODY. Mogelijk zijn minder controles noodzakelijk bij een kind met GCK-MODY of juist intensievere controles bij een kind zonder GCK-MODY?

Meer informatie over MODY-diagnostiek:
An update on the diagnosis and management of monogenic diabetes – Colclough – 2022 – Practical Diabetes – Wiley Online Library

Diabetologia; online 31-8-2023: Hughes A.E., et al. ; groep AT Hattersley, Exeter:

Bringing precision medicine to the management of pregnancy in women with glucokinase-MODY: a study of diagnostic accuracy and feasibility of non-invasive prenatal testing

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult