Toelichting Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes

DPARD (Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes) is de landelijke registratie van gegevens van kinderen én volwassenen met diabetes in de tweede en derde lijn en is per 1 augustus 2016 van start gegaan. In deze notitie wordt een eerste korte toelichting gegeven op het doel van de registratie, de wijze van gegevensverzameling, governance, kosten-baten afwegingen, financiering en planning.

Doel van de kwaliteitsregistratie

Het ontbreekt in Nederland aan goede en betrouwbare informatie over aantallen mensen met diabetes type 1 en type 2, de prevalentie van complicaties (zoals blindheid en amputaties), effecten van de behandeling, multimorbiditeit en over de kwaliteit van de geboden zorg in de tweede lijn. Tegelijkertijd zijn de zorgkosten van deze patiënten (ongeveer 185.000 totaal) substantieel, o.a. door complicaties als blindheid en amputaties en een relatief hoge mortaliteit. Lees verder in bijgaand artikel

Klik hier voor meer informatie over DPARD

DPARD is een initiatief van:

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult