Take a break! Wandelen op de nuchtere maag of na de maaltijd?

Tijdens de ADA presenteerde Jenna Gillen uit Toronto een overzicht van onderzoeken naar beweging voor of na de maaltijd. 

In mijn jeugd werd mij verteld na het eten een uur te wachten voordat je ging zwemmen of hardlopen. Dat was omdat in die tijd het bloed, dat tijdens inspanning naar spieren zou gaan, niet naar de darmen kan gaan en de spijsvertering nadelig beïnvloedt. Of, als je het te bont maakte, het bloed dat na de maaltijd naar de darmen ging niet naar de spieren kon gaan en je daardoor lage bloeddruk kon krijgen en flauwvallen. Dat was een halve eeuw geleden.

De laatste 5-10 jaar zijn er onderzoeken gedaan bij mensen met T2DM (en veelal adipositas) gericht op het tijdstip van lichaamsbeweging: nuchter of juist na de maaltijd.

Een systematische review uit 2023 van Engeroff et al in Sports Medicine geeft echter aan dat zowel voor mensen zonder diabetes als voor mensen met T2DM de kaarten beter liggen voor beweging na de maaltijd.

Ook gerandomiseerde onderzoeken bij mensen met T2DM laten zien dat beweging na de maaltijd leidt tot meer HbA1c daling. Het bleek dat degenen die nuchter inspanning verrichten (een 45 minuten wandeling op 65 % VO2 max) meer kcal aten bij hun ontbijt (verschil ongeveer 100 kcal, N.S) en iets minder afvielen in 12 weken.

In een cross-over studie waarbij de deelnemers eerst 60 dagen op de nuchtere maag een 45 minuten wandeling maakten of 3 x 15 minuten na elke maaltijd een wandeling maakten bleek het HbA1c significant lager als er postprandiaal gelopen werd. In een andere (oudere) studie bleek regelmatige korte stretches/ wandelingen (2 minuten), geduid als “exercise snacks” nog beter te zijn voor glucose regulatie dan een of twee langere wandelingen op een dag.

Deze uitkomsten leiden tot het motto: “When behind your laptop, take a break!

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult