Stand van zaken Flash Glucose Monitoring (FreeStyle Libre)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) heeft maandag 22 januari 2018 positief geadviseerd over vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM) voor diabetespatiënten die nu in aanmerking komen voor Real Time Continue Glucose Monitoring (RTCGM). Het Zorginstituut biedt nu als eerstvolgende stap het conceptstandpunt ter consultatie aan veldpartijen in de diabeteszorg. Wanneer daarna de Raad van Bestuur van het Zorginstituut formeel met het standpunt instemt, wordt deze officieel van kracht.

Lees het volledige bericht op de website van Zorginstituut Nederland

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult