Route naar betere therapietrouw

Dr. Marcia Vervloet (Nivel) bespreekt de huidige definitie van therapietrouw, de relevantie, welke factoren meespelen en de route naar een betere therapietrouw.

Wat is therapietrouw?
o.a. definitie van therapietrouw (adherence), bewuste en onbewuste therapietrouw, belang van onderscheiden van fases in geneesmiddelgebruik (initiatie, implementatie, discontinuatie/persistentie)

Waarom is therapietrouw een relevant onderwerp?
o.a. slechtere gezondheidsuitkomsten (morbiditeit, mortaliteit, kwaliteit van leven), meer zorggebruik en dus ook hogere zorgkosten

Hoe groot is het probleem (in NL)?
Verschilt per aandoening, gemiddeld 50%. Voor diabetes specifiek lijkt de therapietrouw wat hoger te zijn

Welke factoren beïnvloeden therapietrouw?
Complex fenomeen. WHO onderscheidde in 2003 al 5 dimensies, een recente review identificeerde 771 determinanten.

Route naar betere therapietrouw: zorg op maat
Toegespitst op individuele patiënt. Veel interventies ontwikkeld, maar one size does not fit all

Literatuur

Sabaté E et al. Adherence to long-term therapies: Evidence for action. WHO: Geneva, 2003.

Vrijens B et al. A new taxonomy for describing and defining adherence to medications. British journal of clinical pharmacology. 2012;73(5):691-705.

Asche C et al. A review of diabetes treatment adherence and the association with clinical and economic outcomes. Clin Ther. 2011;33:74-109.

Salas M et al. Costs of medication nonadherence in patients with diabetes mellitus: a systematic review and critical analysis of the literature. Value Health 2009;12:915-922.

DiMatteo MR: Variations in patients’ adherence to medical recommendations: a quantitative review of 50 years of research. Med Care 42:200-209, 2004.

Cramer JA: A systematic review of adherence with medications for diabetes. Diabetes Care 2004;27:1218-1224.

https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2014/therapietrouw-bij-diabetes-82

Kardas et al. Determinants of patient adherence: a review of systematic reviews. Front Pharmacol. 2013 Jul 25;4:91.

Demonceau et al. Identification and assessment of adherence-enhancing interventions in studies assessing medication adherence through electronically compiled drug dosing histories: a systematic literature review and meta-analysis. Drugs. 2013 May;73(6):545-62.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult