Proefschrift van de maand

Type 1 Diabetes in youth: a psychosocial challenge

Door Minke Eilander (minke.eilander@gmail.com)

Het hebben van diabetes type 1 (DT1) vergt dagelijks veel inzet van jongeren en ouders, en is een risicofactor in de ontwikkeling. Het doel van dit promotieonderzoek was meer zicht te krijgen op de psychosociale factoren die een rol spelen bij het management van DT1. Daarom zijn kinderen en adolescenten van acht tot achttien jaar gevolgd. Probleemgedrag, eetproblematiek, ouderlijke stress en negatief opvoedgedrag van de ouders associëren met slechter HbA1c. Positief opvoedgedrag relateert aan betere diabetesuitkomsten. De conclusie luidt dat DT1 een psychosociale uitdaging is. Het kinderdiabetesteam kan een belangrijke protectieve factor zijn wanneer zij ook aandacht besteden aan psychosociale aspecten. Uit de evaluatie naar de implementatie van het DAWN MIND-youth programma, blijkt echter dat dit een uitdaging is.

Volledig proefschrift

http://dspace.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/55245/complete%20dissertation.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Studiedesign 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26173476

Gedragsproblemen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26682230

Eetproblemen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27357496

Implementatie DM-Y

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25580639

 

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult