Positieve fase III-effectiviteitsresultaten voor canagliflozine bij type 2-diabetespatiënten met chronische nierschade

  • De Independent Data Monitoring Committee (IDMC) heeft een aanbeveling gedaan om vroegtijdig te stoppen met de CREDENCE fase III studie, na positieve effectiviteitsresultaten van canagliflozine bij mensen met type 2 diabetes en chronische nierschade (CKD)1
  • 1,1 miljoen mensen in Nederland zijn gediagnosticeerd met diabetes type 2, waarvan 10-23% chronische nierschade kan krijgen met bijkomende kosten2

De klinische fase III studie CREDENCE3 (Canagliflozin and Renal Events in Diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation) is vroegtijdig stopgezet op basis van de aanbeveling van de IDMC.I Deze aanbeveling is gebaseerd op de resultaten van de interim analyse waarbij de werkzaamheid op de vooraf gespecificeerde criteria voor de primaire eindpunten is aangetoond.1

CREDENCE3 is de eerste specifieke renale effectiviteitsstudie bij patiënten met chronische nierschade (CKD) en type 2 diabetes, die de werkzaamheid en veiligheid van canagliflozine vergeleken met placebo, wanneer gebruikt als aanvulling op de standaard behandeling.I In de studie werd de werkzaamheid en veiligheid onderzocht door het evalueren van de risico’s op en vermindering van tijd tot dialyse of niertransplantatie, de verdubbeling van serum creatinine en overlijden aan chronische nierschade of cardiovasculaire ziekte.I

Deze aankondiging geeft aan dat canagliflozine een mogelijke behandeloptie zou kunnen zijn voor de bescherming van de nieren voor patiënten die leven met diabetes type 2 en een chronische nierschade; een aandoening die complex is en moeilijk te behandelen kan zijn.

Op dit moment geldt voor patiënten met een eGFR < 60 ml/min/1.73m2 of een CrCL<60 ml/min een waarschuwing voor gebruik en dient canagliflozine niet te worden gebruikt bij patiënten met een eGFR van <45 ml/min/1.73 m2 of een CrCl van <45 ml/min.4

Referenties:

  1. Johnson & Johnson. 2018. Phase 3 CREDENCE Renal Outcomes Trial of INVOKANA® (canagliflozin) is Being Stopped Early for Positive Efficacy Findings. Available at: https://www.jnj.com/phase-3-credence-renal-outcomes-trial-of-invokana-canagliflozin-is-being-stopped-early-for-positive-efficacy-findings
  2. RIVM via Volksgezondheidszorg.info Available at: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/diabetes-mellitus/cijfers-context/huidige-situatie#!node-prevalentie-diabetes-naar-leeftijd-en-geslacht
  3. Jardine, M.J., et al. The Canagliflozin and Renal Endpoints in Diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation (CREDENCE) Study Rationale, Design, and Baseline Characteristics. American Journal of Nephrology 46, 462-472 (2017).
  4. INVOKANA® Samenvatting van de productkenmerken (maart 2018)

 

Bron: persbericht Mundipharma, 30 juli 2018

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult