Nieuwe ADA/EASD leidraad over de aanpak van diabetes type 2 (2018)

Tijdens de ADA in Orlando is het concept gepresenteerd van de nieuwe (3e) ADA/EASD leidraad die in oktober 2018 tijdens het EASD congres in Berlijn als eindrapport naar buiten zal worden gebracht, waarna publicatie in Diabetologia en Diabetes Care zal volgen.

De therapeutische benadering van type 2 diabetes zou moeten beginnen met een beoordeling van de cardiovasculaire status, de overige co-morbiditeit en de voorkeur van de patiënt.

De leidraad wil clinici helpen met de toenemend complexe behandeling van type 2 diabetes, gesteund door literatuur vanaf 2014. Dit betreft met name de gesuggereerde cardiovasculaire voordelen van SGLT-2 remmers en GLP-1 receptor agonisten.

De nadruk in de leidraad ligt vooral op hoe je voor een individuele patiënt het glykemisch doel kan bereiken, rekening houdend met patiënt-gerelateerde factoren en de steeds toenemende keus in beschikbare therapieën.

Metformine wordt nog steeds als eerstelijnstherapie aanbevolen, maar in de tweede lijn hebben de GLP-1 receptor agonisten of de SGLT-2 remmers de voorkeur boven insuline. Ook de kosten en beschikbaarheid worden meegenomen in de beoordeling. Er moet sprake zijn van een patiëntgerichte behandeling.

De eerste stap is het beoordelen van de cardiovasculaire status. Daarbij worden atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD) en hartfalen apart besproken. Leefstijlverandering en metformine blijven de hoeksteen van de therapie, met name vanwege de lage kosten en de bewezen veiligheid en effectiviteit.

Voor patiënten met ASCVD heeft een GLP-1 receptor agonist, met bewezen voordeel bij cardiovasculaire patiënten, de voorkeur en daarna komt een SGLT-2 remmer, met hetzelfde bewezen voordeel, als alternatief in aanmerking mits de nierfunctie goed genoeg is.

Bij patiënten met hartfalen is deze volgorde omgekeerd, eerst een SGLT2 remmer en dan een GLP-1 receptor agonist als alternatief met dezelfde kanttekeningen als genoemd. Bij de GLP-1 receptor agonisten heeft liraglutide de voorkeur op basis van de LEADER trial en bij de SGLT2 remmers is dat empaglifozine (EMPA-REG uitkomsten).

Bij patiënten zonder ASCVD of hartfalen is het prioriteit om te focussen op de individuele behoefte en voorkeur van de patiënt (b.v. met betrekking tot gewicht en hypoglykemie).

Andere delen van de leidraad omvatten nieuwe informatie over chronisch nierfalen, voeding, metabole chirurgie, start met in te spuiten medicamenten (met de nieuwe voorkeur voor GLP-1 receptor agonisten boven insuline) en advies over het naar beneden titreren van orale medicatie als inspuitbare medicijnen worden gestart.

Klik hier voor een webcast van de volledige presentatie op de ADA.

 

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult