Nierfunctie-beschermend effect van tirzepatide blijft overeind, ook indien spiermassa-onafhankelijk onderzocht

In de SURPASS -4 studie werd tirzepatide vergeleken met glargine bij personen met T2 DM en hoog cardiovasculair risico, die onvoldoende metabool gereguleerd waren en nog insuline-naief waren. Daarbij leek de achteruitgang van de nierfunctie met tirzepatide langzamer te gaan dan met glargine, met andere woorden er leek een nier-beschermend effect. Omdat men daarbij de eGFR gebruikte en bij de 10 % vermagering door tirzepatide ook de spiermassa afneemt, kan de eGFR met creatinine berekend een overschatting zijn van de werkelijke nierfunctie. Daarom is met een spiermassa – onafhankelijke methode, de cystatine C berekende eGFR onderzocht of het nierfunctie-sparende effect ook dan aantoonbaar is.

Vraagstelling van het onderzoek
Is de achteruitgang van nierfunctie met de cystatine C berekende eGFR bij de behandeling met tirzepatide kleiner dan bij behandeling met glargine?

Onderzoeksmethode
Een post-hoc analyse van de data van de SURPASS-4 studie met toevoeging van cystatine-C gebaseerde eGFR metingen. Primaire eindpunt is verandering na 52 weken behandeling van eGFR. De resultaten van de groepen die behandeld werden met resp. 5, 10 en 15 mg tirzepatide werden gepoold.

Onderzoeksresultaten
De eGFR met cystatine C bepaald daalde met tirzepatide 3,5 (0,37) ml/min/1,73 m2 en met glargine 5,3 (0,38) ml/min/1,73m2. Het verschil tussen de twee was 1,8 ml/min/1,73 m2 (95 % CI 0,8-2,8). Voor creatinine bepaalde eGFR waren deze getallen respectievelijk 2,5 (0,38); 3,9 (0,38) en het verschil 1,4 ml/min/1,73 m2 (95% CI 0,3-2,4). Er was geen correlatie tussen afname van nierfunctie en gewichtsreductie; wel vonden de auteurs een correlatie tussen daling in HbA1c en afname van de nierfunctie (r=0,1375; p < 0,0001). Deze afname duidden de onderzoekers als afname van hyperfiltratie door de betere regulatie.

Conclusie
Ook met cystatine C berekende eGFR heeft tirzepatide een nier-beschermend effect.

Commentaar van de redactie
69% Van de patiënten had geen nierziekte; d.w.z. een GFR > 60 ml/min/1,73 m2 en geen albuminurie. Het is de vraag in hoeverre voor dit overgrote deel van de studiepopulatie de bevindingen relevant zijn. Een grote langlopende studie op harde renale eindpunten is onderweg: de SURPASS-CVOT (ClinicalTrials .gov identifier NCT04255433) trial.

De studie bevestigt echter wel het algemene beeld van nierbescherming door GLP1-agonisten, zoals dat ook gevonden is voor dulaglutide en liraglutide en waarvoor op dit moment de laatste metingen worden verricht voor semaglutide in de FLOW-studie.

De cystatine-C berekende eGFR en de combinatie creatinine/cystatine C berekende GFR worden in toenemende mate belangrijk, omdat er daarbij geen correctie nodig is van 20% voor het negroïde ras.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult