Meer onderzoek nodig naar effect SGLT2-remmers op nierziekten

Gezien de uitkomsten van cardiovasculaire outcome trials (CVOT’s) zijn SGLT2-remmers veelbelovende medicijnen. Om ze routinematig in te zetten voor patiënten met nierziekten zijn meer dedicated renal outcome trials nodig, stelt Marcel Muskiet, arts-onderzoeker VU Medisch Centrum Amsterdam. Op 21 juni verscheen in de Lancet een artikel van Muskiet over ‘Renal outcomes in CVOT’s’.

De trend om CVOT’s uit te voeren kwam op gang na een spraakmakende publicatie in 2007 over het verhoogde risico op een myocardinfarct met rosiglitazon. Klinische trials, observationele studies en meta-analyses gaven aanleiding voor de EMA om dit medicijn van de markt te halen.

Voordelig klasse-effect
De afgelopen jaren zijn diverse CVOT’s uitgevoerd met nieuwe diabetesmedicijnen, waaronder SGLT2-remmers. De meesten herinneren zich nog de verrassende sterk positieve cardiovasculaire uitkomsten van EMPA-REG OUTCOME trial die gepresenteerd zijn in 2015, met SGLT2-remmer empagliflozine, gevolgd door opnieuw positieve resultaten van de CANVAS studie, met SGLT2-remmer canagliflozine. De resultaten van CANVAS en EMPA-REG OUTCOME pleiten tezamen een voordelig klasse-effect van SGLT2-remmers op cardiovasculair en renaal risico. Een kanttekening: er zijn opmerkelijke verschillen in studieresultaten tussen de twee CVOT’s, die primair kunnen samenhangen met verschillen in studie-design/-populatie, en daarmee een directe vergelijking van de middelen formeel onjuist maakt.

Verder onderzoek
Er zijn om die reden meer studies nodig om SGLT2-remmers voor te schrijven in de dagelijkse klinische praktijk. Deze studies zouden patiënten moeten includeren met substantieel verhoogd risico op nierziekten. De follow-up moet voldoende lang zijn en als harde eindpunten moeten de door de FDA vastgestelde uitkomsten aangehouden worden.

Bredere populatie
Twee trials die voldoen aan deze criteria lopen nu met de canagliflozine (CREDENCE [NCT02065791]) en dapagliflozine (DAPA-CKD [NCT03036150]), en er zijn plannen voor een dedicated renal study met empagliflozine (EMPA-KIDNEY). Ook zijn er ontwikkelingen rond het voorschrijven van SGLT2-remmers aan type 1 diabetespatiënten en patiënten met chronische nierziekten zonder diabetes.

Ga vooral rustig door met het testen van dit veelbelovende medicijn, is het advies van Muskiet, tot er meer duidelijkheid is over de renoprotectieve effecten van SGLT2-remmers in type 2 diabetespatiënten en mogelijk voor een bredere populatie.

Lees verder: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213858718301955 

Zie ook: https://diabetesgeneeskunde.nl/arts/canvas-versus-empa-reg-outcome-overeenkomsten-en-verschillen/

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult