EASD 2017: Keuze van de redactie

De redactie van Diabetesgeneeskunde.nl bestaande uit prof. dr. Joost Hoekstra, dr. Bert Jan Potter van Loon, prof. dr. Guy Rutten, dr. Erik Serné en dr. Jan Westerink heeft voor u de belangrijkste onderwerpen geselecteerd en zal in Lissabon aanwezig zijn om u live op de hoogte te brengen.

Doelstelling van de verslaglegging is een actuele en objectieve dwarsdoorsnede te geven van alles wat op de EASD wordt gepresenteerd. O.a. de volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • De laatste stand van zaken op het gebied van infusiesets en insulinepompen
  • Een update over zwangerschapsdiabetes
  • Diabetes, obesitas, hun behandeling en kankerrisico. Smoke or fire?
  • De resultaten van de FOURIER studie. Een update.
  • Wat kunnen nieuwe technologieën betekenen voor het reduceren van het risico op hypo’s?
  • Hyperalbuminurie: mechanismen, gevolgen en behandeling
  • Betere uitkomsten door geïndividualiseerde zorg
  • Rethinopathie- laatste inzichten
  • Glucoseregulatie is niet belangrijk om hart- en vaatziekten te voorkomen
  • De resultaten van de ACE studie: een evaluatie van het cardiovasculair risico bij gebruik van acarbose

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult