EASD 2018: Is een alarmfunctie voor alle doelgroepen van toegevoegde waarde?

FreeStyle Libre: technical clinical advances in flash glucose monitoring

De FreesStyle Libre is een CGM-systeem dat als betrouwbaar en accuraat wordt beschouwd, zowel bij kinderen als volwassenen. De gerapporteerde bijwerkingen van het systeem zijn zeer gering; specifiek bij kinderen worden iets meer huidreacties gezien (bij 5% van de gebruikers).

In verschillende studies is onderzoek gedaan naar de alarmfunctie van CGM-systemen. In de SIGN-studie is gedurende 3 maanden CGM toegepast zonder alarm en de uitkomsten waren zeer goed. Zo werd een vergelijkbare regulatie bereikt met een reductie van de hypoglykemieën van 40-60%. Zelfs in de periode tot 12 maanden na de studie duurde dit effect nog voort.

Ook in de IMPACT (type 1) en de REPLACE (type 2) studie werd een vermindering van nachtelijke hypoglykemieën gezien. Studies met en zonder alarmfunctie lieten vergelijkbare resultaten zien. Hieruit kan worden opgemaakt dat er geen toegevoegde waarde is van een alarm bij impaired glucose awareness. Helaas is er echter nog geen direct vergelijkende studie beschikbaar van systemen met en zonder alarm.

Ondanks dat het voorbarig is conclusies te verbinden aan deze resultaten, lijkt een optionele alarmfunctie mogelijk een uitkomst. Angstige patiënten profiteren niet van de mogelijke voordelen van een dergelijke waarschuwingssysteem, terwijl de toegevoegde waarde voor doelgroepen als chauffeurs en zwangeren er wel degelijk is.

Referenties:
IMPACT studie: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31535-5/fulltext
REPLACE studie: http://care.diabetesjournals.org/content/40/4/538

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult