Indienen clinical case reports ADDRM 2019

Ook dit jaar is er de mogelijkheid tot het indienen van (klinische) case reports. Een nader te bepalen aantal case reports zal op basis van kwaliteit worden geselecteerd voor plenaire voordracht tijdens Annual Dutch Diabetes Research Meeting (www.addrm.nl)

Bij deze roept de Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek clinici op om casussen uit hun eigen praktijk en waarvan plenaire bespreking zou kunnen voldoen aan een of meerdere van de bovengenoemde aspecten te beschrijven in een kort en helder case report.

Het case report is gemaximeerd op 500 woorden en mag zowel in het Nederlands als in het Engels worden aangeleverd. Geselecteerde case reports zullen in het Nederlands worden gepresenteerd and bediscussieerd in de Klinische Diabetologie sessie.

Stuur uw case report als Word document voor vrijdag 13 september (uitgestelde deadline) per e-mail naar: casereports@addrm.nl

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult