Het gebruik van het aangepaste medicamenteuze stappenplan in de dagelijkse praktijk

Herziene richtlijn 2021. Farmacotherapie van zeerhoogrisicopatiënten met diabetes mellitus type 2.

De nieuwe richtlijn ‘Medicamenteuze behandeling bij zeerhoogrisicopatiënten met diabetes mellitus type 2’ is recent gepubliceerd. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) hebben, onder begeleiding van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, de voordelen en nadelen van SGLT2-remmers en GLP-1 receptor agonisten in kaart gebracht. Hetgeen geresulteerd heeft in deze nieuwe richtlijn. In onderstaande video gaat dr. Erik Serné in op de achtergronden.

 

Het gebruik van het aangepaste medicamenteuze stappenplan in de dagelijkse praktijk

De grootste verandering in de richtlijn is het aangepaste medicamenteuze stappenplan. In deze educatievideo bespreekt dr. Erik Serné het gebruik van dit stappenplan in de dagelijkse praktijk.

Plaats een reactie

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult