Empagliflozine vermindert risico op progressie van nierziekte en cardiovasculair overlijden

Het voorschrijven van de SGLT2-remmer empagliflozine verlaagt het risico op progressie van nierziekte en het risico op cardiovasculaire sterfte significant met 28% ten opzichte van placebo. Bovendien zijn er bij behandeling met empagliflozine 14% minder ziekenhuisopnames door welke oorzaak dan ook te verwachten.

Primair eindpunt

De EMPA-KIDNEY includeerde in totaal 6.609 patiënten met een chronische nierziekte: patiënten met een eGFR 20-45 ml/min/1,73m2 of een eGFR 45-90 ml/min/1,73m2 en tevens een albumine-creatinineratio ≥ 200 mg/g. Zij werden willekeurig gerandomiseerd naar empagliflozine (10 mg eenmaal daags) of placebo. Primair eindpunt was een samenstelling van progressie van nierziekte, gedefinieerd als eindstadium nierziekte (een afname in eGFR <10 of ≥40% ml/min/1,73 m2 ten opzichte van baseline of overlijden door nierfalen) en overlijden door cardiovasculaire oorzaken.

Resultaten

Tijdens een mediane follow-up van 2 jaar trad progressie van nierziekte of overlijden door cardiovasculaire oorzaken op bij 432 van de 3304 patiënten (13,1%) in de empagliflozine-groep en bij 558 van de 3305 patiënten (16,9%) in de placebogroep (HR, 0,72; 95% BI, 0,64-0,82; P<0.001). De resultaten waren consistent bij patiënten met en zonder diabetes en in de eGRF-subgroepen.

Het percentage ziekenhuisopnames door welke oorzaak dan ook was lager in de empagliflozine-groep dan in de placebo-groep (HR, 0,86; 95% BI, 0,78-0,95; P=0,003), maar er waren geen significante verschillen tussen de groepen in de samengestelde uitkomst van ziekenhuisopname voor hartfalen of overlijden door cardiovasculaire oorzaken (4,0% met empagliflozine versus 4,6% met placebo) of overlijden door welke oorzaak dan ook (resp. 4,5 en 5,1%). Het aantal ernstige bijwerkingen was vergelijkbaar in de twee groepen.

De resultaten zijn bekendgemaakt tijdens de Kidney Week 2022 van de American Society of Nephrology (ASN) en gelijktijdig gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

Consequenties voor de praktijk

Al eerder bleken twee andere SGLT2-remmers, canagliflozine en dapagliflozine, een gunstig effect te hebben op de progressie van nefropathie bij diabetes (CREDENCE en DAPA-CKD trials). Om die reden is de Nederlandse richtlijn voor de patiënt met diabetes en chronisch nierfalen aangepast en ook is er een vergoeding gekomen van SGLT2-remmers voor mensen met diabetes en nefropathie. Nu is dus aangetoond dat ook empagliflozine dit gunstige effect heeft: niet verrassend, maar wel goed nieuws. En dat effect is er, zoals ook al vermoed werd op grond van eerdere studies, net zo goed bij mensen met en zonder diabetes. Ook goed nieuws.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult