Efficacy and Safety of Dapagliflozin in Patients with Inadequately Controlled Type 1 Diabetes—DEPICT-2 Study

SGLT-2 remmers hebben een werkingsmechanisme dat onafhankelijk is van insuline, en wat zorgt voor de reabsorptie van glucose vanuit de proximale tubulus in de nieren. SGLT-2 remmers kunnen, naast behandeling bij type 2 diabetes patiënten, ook zinvol zijn in de behandeling van type 1 diabetes patiënten. Mede dankzij deze insuline-onafhankelijke werking zouden SGLT-2 remmers kunnen zorgen voor een verbetering van de glucose regulatie, zonder een toename van het aantal hypoglykemieën.

De DEPICT-2 trial heeft gekeken naar de werkzaamheid en veiligheid van dapagliflozine als toevoeging aan insulinetherapie bij patiënten met type 1 diabetes die onvoldoende gecontroleerd was (HbA1c-waarde 7.5-10.0%). Patiënten werden gerandomiseerd in 3 groepen waarbij ze dapagliflozine 5 mg, dapagliflozine 10 mg of placebo hebben ontvangen voor 24 weken. In totaal zijn 813 patiënten gerandomiseerd in deze trial.

De HbA1c-waarde daalde significant in de groep patiënten die dapagliflozine 5 mg en 10 mg ontvingen (0.37% en 0.42% reductie na 24 weken respectievelijk). Daarnaast was in deze groepen ook een significante daling in de totale dagelijkse insuline dosis en het lichaamsgewicht. Er was tevens een daling van de gemiddelde glucosewaarde gemeten met CGM, de gemiddelde amplitude van de glucose excursie (MAGE) en gemiddelde percentage van glucosewaarden binnen de target range (>3.9 mmol/l en ≤10 mmol/l) in de groepen patiënten die dapagliflozine gebruikten ten opzichte van de placebogroep. Er was een stijging in het aantal patiënten die een verlaging hadden van de HbA1c-waarde van ≥0.5% zonder een ernstige hypoglykemie in de dapagliflozine 5 mg en 10 mg. Er waren geen verschillen in het aantal hypoglykemieën tussen de 3 groepen. Diabetische keto-acidose kwam vaker voor in de patiënten die behandeld werden met dapagliflozine.

Dapagliflozine naast insulinetherapie werd dus goed verdragen, het verbeterde de glykemische controle en verlaagde de glucose variabiliteit zonder een verhoogd risico op hypoglykemie, bij patiënten met type 1 diabetes die onvoldoende gereguleerd waren. Een keto-acidose kwam wel vaker voor bij behandeling met dapagliflozine.

Klik hier voor de DEPICT-1 publicatie in Diabetes Care.

 

 

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult