Digitaal en diabetes

Diabeteszorg wordt door technologische innovaties voortgedreven, die steeds vaker digitaal zijn. Nieuwe en verbeterde insulinepompen, apps en digitale platformen om naadloos data uit te wisselen, en de kunstmatige alvleesklier als heilige graal. Tegelijkertijd is technologie maar een stukje van de puzzel, bleek tijdens het symposium Digitale Zorg en Diabetes. De toekomst ligt in technologie die ondersteunt bij gedragsverandering, en in de aanpassing van leefstijl en onze omgeving.

Jos de Mul, hoogleraar wijsgerige filosofie, opende de middag met een lezing waarin hij de relatie van de mens tot technologie analyseerde. Volgens De Mul zijn er verschillende mens-techniek relaties ontstaan in de afgelopen eeuwen, waar technologie als extern verlengstuk van het lichaam (bril of kunstarm) nu zelfs in ons lichaam komt (implantaat).

De versmelting van digitalisering, artificial intelligence, biotechnologie en nanotechnologie, ofwel ‘converging technologies’, levert volgens De Mul interessante vergezichten op. Zo is het door versmelting van biologie en informatica nu mogelijk om in te grijpen in de genen met de CRISPR/Cas9 methode. Uiteraard brengt dat ook ethische vragen met zich mee.

Technologie kan ondersteunen bij gedragsverandering. Onderzoek laat zien dat het HbA1c van mensen met diabetes verbeterde wanneer ze ondersteund werden door een digitaal platform. Digitale oplossingen kunnen mensen met diabetes helpen om binnen hun streefwaarden te blijven.

Naast een HbA1c reductie hebben digitale platformen ook potentie voor verbeterde therapietrouw, meer en eerdere therapie- aanpassingen en meer interactie tussen zorgverlener en patiënt. Patiënten met diabetes moeten 24/7 keuzes maken op basis van data, dus digitale toepassingen moeten hen ondersteunen. Gemiddeld zijn patiënten met diabetes slechts vier uur per jaar in gesprek met een zorgverlener: de overige uren gaan ze op hun eigen lichaam en metingen af.

Klik hier om verder te lezen.

Bron: Smarthealth

 

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult