Diabetische voet- en wondzorg gedurende de uitbraak van COVID-19

Er zijn in Nederland strenge maatregelen getroffen om de gevolgen van het coronavirus in te dammen. Dit heeft consequenties voor de continuering van zorg voor (diabetes) patiënten met risico op voetcomplicaties. Belangrijk aspect hierin is dat de (preventieve) voetzorg geleverd dient te worden om te voorkomen dat de reeds overbelaste ziekenhuizen en huisartsen niet extra worden belast met (diabetische) voetcomplicaties.

Vanuit de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) is er de afgelopen dagen gewerkt aan een document over diabetische voet- en wondzorg dat duidelijke kaders schept en praktische tips geeft hoe in de praktijk hier mee om te gaan.

Klik hier voor dit document.

Bron: Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Wellicht vindt u dit ook interessant

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult