Charcot voet? Niet wachten met offloaden!

Charcot neuroarthropathie, ook wel de Charcot voet genoemd, komt vrijwel alleen voor bij mensen met diabetes en wordt gekenmerkt door ernstige destructie van de botten en gewrichten van de voet en/of de enkel. Deze vervorming van de voet kan leiden tot het ontwikkelen van chronische ulcera en in ernstige gevallen amputatie. Langdurige offloading, oftewel het zorgen dat elke vorm van druk van de voet af is, vormt de hoeksteen van de behandeling van een Charcot voet. Zweedse onderzoekers stelden in een recente editie van Diabetes Care dat, zelfs in de vroegste fase van de Charcot voet, wanneer er op beeldvorming nog geen afwijkingen te zien zijn, snel offloaden van vitaal belang is. Hieronder vindt u de belangrijkste resultaten.

Methoden en belangrijkste resultaten

In deze retrospectieve cohort-studie werden 183 patiënten met diabetes geïncludeerd die een behandeling hadden ondergaan vanwege Charcot neuroarthropathie (NB het ging om 198 events, sommige patiënten hadden namelijk aan beide voeten een Charcot voet). Zij hadden een mediane leeftijd van 61 jaar en 37% had type 1 diabetes. De follow-up duur van de studie was 7 jaar. Bij 74 van de gevallen werd gestart met offloading in stadium 0 van de Charcot voet (i.e. een warme rode voet, maar nog geen afwijkingen op röntgenfoto en MRI). Bij de overige 124 gevallen werd gestart ten tijde van stadium 1 van de ziekte (i.e. wel reeds enige destructie op beeldvorming te zien).

Patiënten die in stadium 0 startten met offloading hoefden minder lang in het gips dan patiënten die in stadium 1 behandeld werden (mediaan 75 [IQR 51–136] vs. 111.5 [72–158] dagen; P = 0.001). Daarnaast hadden zij minder kans op nieuwe events (zoals bijvoorbeeld ulcera) aan de voet in de jaren na behandeling (2.7% vs. 9.7%; P < 0.05). Van de patiënten die in stadium 0 startten had niemand een reconstructieve operatie nodig, ten opzichte van 11 patiënten (8.9%) in de stadium 1 groep. Er waren geen significante verschillen tussen de groepen in aantallen amputaties die verricht werden in de jaren na het optreden van de Charcot voet.

Conclusie en relevantie voor dagelijkse praktijk

De resultaten van deze studie suggereren dat ‘zeer vroege’ offloading ten tijde van stadium 0 van een Charcot voet leidt tot een kortere behandelduur, minder recidieven en ulcera en een verminderde noodzaak tot reconstructieve chirurgie van de voet. Deze bevindingen benadrukken het belang van vroege detectie van een Charcot voet. Hoewel de resultaten van de vroege offloading veelbelovend zijn, is het uiteraard wel van belang dat er prospectieve studies worden verricht om deze bevindingen te bevestigen en om de impact op lange termijn uitkomstmaten, inclusief amputatie risico, te onderzoeken.

Referentie

Schoug et al. Charcot Foot Offloading in Stage 0 Is Associated With Shorter Total Contact Cast Treatment and Lower Risk of Recurrence and Reconstructive Surgery: A Pilot Study Diabetes Care 2024;47(2):252–258

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult