Tissue specific differences in energy metabolism in type 2 diabetes and non-alcoholic fatty liver disease

Prof. Dr. Michael Roden (Institute for clinical Diabetology, Düsseldorf) geeft een overzicht van de studies naar de sleutelrol van energie metabolisme in obesitas en type 2 diabetes. Wat is de huidige stand van zaken en welke plannen liggen er voor de toekomst?

Wellicht vindt u dit ook interessant

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult