Metformine en het risico op een B12 tekort

Metformine leidt tot een tekort aan B12, maar hoe relevant is dat eigenlijk? Wat laten de resultaten van de HOME studie zien en hoe moeten deze resultaten in de richtlijnen worden meegenomen?

Wellicht vindt u dit ook interessant

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult