Bert Jan Potter van Loon

Bert Jan Potter van Loon werkt in het OLVG in Amsterdam als internist-nefroloog, maar met een bijzondere belangstelling voor diabetes mellitus. Het ontwikkelen van ketenzorg, het implementeren van nieuwe zorgmethoden drijven me, iets wat ik overgehouden heb uit mijn tijd van richtlijn- en indicator ontwikkeling voor DM namens de NIV.

Met ons team , dank zij de fusie van OLVG –West en –Oost, kunnen we nu ook de (aller)nieuwste technieken nuttig inzetten.

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult