Werkt dapagliflozine bij alle KDIGO risico categorieën? Een post hoc analyse.

Het is geen nieuws meer dat SGLT2 remmers, zoals dapagliflozine, effectief zijn in het verminderen van nierfalen, van opname voor hartfalen en van cardiovasculaire dood en in het verlengen van de overleving bij chronische nierziekte. En dat geldt voor mensen met en zonder type 2 diabetes. En patiënten met de sterkste albuminurie en de meest gestoorde nierfunctie hebben de meeste baat bij deze therapie. De ‘Kidney Disease Improving Global Outcomes’ (KDIGO) classificatie van chronische nierziekten (CKD) maakt het mogelijk om patiënten te categoriseren naar hun cardiovasculaire en renale risico op basis van de combinatie van albuminurie en eGFR. Of de SGLT2-remmer dapagliflozine effectief is in alle stadia van de KDIGO classificatie is niet bekend. De huidige post-hoc analyse van de DAPA-CKD studie geeft het antwoord.

Methoden

De DAPA-CKD is een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie waarin patiënten met een eGFR van 25–75 ml/min−1[1.73 m-2] en een urine albumine/kreatinine ratio (UACR) of ≥22.6 en <565.0 mg/mmol (200–5000 mg/g) werden gerandomiseerd over dapagliflozine 10 mg/dag of placebo. Het primaire eindpunt was ≥50% reductie in eGFR, of eindstadium nierziekte (ESKD) of overlijden door een renale of CV-oorzaak. Secundaire eindpunten waren een samenstelling van of ≥50% vermindering in eGFR, of eindstadium nierziekte (ESKD) of overlijden door een renale oorzaak, of een cardiovasculair composiet (opname voor hartfalen of cardiovasculair overlijden) en overlijden door welke oorzaak dan ook. Cox proportional hazards regression analyse werd gebruikt om de relatieve en absolute effecten van dapagliflozine in de KDIGO-risico categorieën te beoordelen.

Resultaten

Van de 4304 deelnemers aan de DAPA-CKD studie hadden er, volgens de KDIGO indeling uitgevoerd bij de start, 619 (14.4%) een matig verhoogd risico, 1349 (31.3%) een hoog risico, en 2336 (54.3%) een zeer hoog risico. Dapagliflozine verminderde de kans op een primair eindpunt composiet (HR 0.61; 95%CI 0.51, 0.72) en de secundaire eindpunten consistent in alle KDIGO risico categorieën. Absolute risico reducties voor het primaire eindpunt waren eveneens consistent, onafhankelijk van de KDIGO risico categorieën. Wanneer patiënten met en zonder type 2 diabetes afzonderlijk werden geanalyseerd, bleek de relatieve risico reductie met dapagliflozine ten aanzien van het primaire eindpunt consistent in de subgroepen van KDIGO risico categorieën. Frequenties van bijwerkingen en ernstige bijwerkingen waren in de KDIGO risico categorieën vergelijkbaar.

Conclusie

De consistente voordelen van dapagliflozine op de renale en cardiovasculaire uitkomsten binnen alle  KDIGO risico categorieën laten zien dat dapagliflozine effectief en veilig is over een breed spectrum van ernst van nierziekten.

Bespreking

Komt de conclusie dat dapagliflozine effectief en veilig is bij alle drie de categorieën van KDIGO risico als een verrassing? Nee, niet als een verrassing, maar het gegeven helpt de clinicus die werkt met de KDIGO indeling, wel bij zijn keuze in de spreekkamer.

Diabetologia, https://doi.org/10.1007/s00125-022-05694-6 

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult