Voorspellend model voor gewichtsvermindering op de korte en middellange termijn

Uit een nieuwe studie blijkt dat mensen die al in de beginfase van een leefstijlprogramma afvallen, ook succes hebben op de langere termijn. Valt iemand niet significant af, dan lukt dat ook later niet en kan iemand beter switchen naar een andere aanpak.  

>5% binnen 12 weken

Er bestaan diverse leefstijlprogramma’s met gewichtsvermindering als doel. Voor sommigen zijn die succesvol, voor anderen niet of minder. Het lukt namelijk lang niet alle deelnemers >5% af te vallen binnen 12 weken, wat het streefdoel van deze programma’s is. 40% haalt dat doel niet en dat kan enorm demotiveren.

Factoren

Reden voor een Brits onderzoeksteam om te kijken of er demografische en klinische factoren zijn die ‘succesvol gewichtsverlies’ voorspellen. Zij hebben drie jaar lang 1658 deelnemers (60% vrouwen) met diabetes type 2 gevolgd, met een mediane diabetesduur van 5,3 jaar. Het mediane BMI was 40,2 kg/m2 en de gemiddelde leeftijd 57,8 jaar.

Eerste drie sessies

Op korte termijn verloren 333 deelnemers met succes gewicht (20,0%). Van de in totaal 1152 deelnemers van wie data beschikbaar was over een periode van drie jaar vielen 139 mensen met succes af (12,1%). Het verliezen van 0,5% gewicht in de eerste 3 sessies voorspelde succesvolle afronding op de korte termijn met een gevoeligheid van 90,4% en specificiteit van 53,6% (negatieve voorspellende waarde 95) en op de middellange termijn met een gevoeligheid van 89,9% en specificiteit van 50,5% (negatieve voorspellende waarde 97,3%). Over het algemeen was de drempel van het niet bereiken van 0,5% gewichtsverlies in de eerste drie sessies 95% nauwkeurig bij het identificeren van de deelnemers die niet zouden slagen in het programma.

Onafhankelijke voorspeller
De enige onafhankelijke voorspeller van gewichtsverlies op middellange termijn was de gewichtsverandering in de eerste drie sessies (elk 1% gewichtsverlies, OR 2,22 (95% BI 1,92-2,56)). Er werd geen verband gevonden tussen het succes op de korte termijn en factoren als leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, etniciteit, diabetesmedicatie, HbA1c (gemiddelde bloedsuikerspiegel).

De onderzoekers concluderen dat vroeg gewichtsverlies sterk geassocieerd is met succes op korte en middellange termijn en dus een eenvoudige manier biedt om in een vroeg stadium vast te stellen wie waarschijnlijk moeite zal hebben om af te vallen.

Bekijk het abstract hier

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult