Verslag Annual European Diabetes Policy Summit

Afgelopen maand vond de 2e Annual European Diabetes Policy Summit plaats in Den Haag. Diabetesexperts uit 15 Europese landen wisselden ervaringen uit en suggesties ter verbetering van de diabeteszorg en de preventie van diabetes in Europa. Het doel van de bijeenkomst was de richtlijnen en de dagelijkse praktijk dichter bij elkaar te brengen om betere en meer persoonsgerichte zorg te kunnen leveren.

Dr. Erik Serné, internist-vasculaire geneeskunde/diabetologie, Amsterdam UMC: ‘De diabeteszorg is de laatste jaren al veel beter geworden, maar de morbiditeits- en mortaliteitscijfers zijn nog altijd bijzonder hoog. Voor type 2 diabetes is het mortaliteitsrisico 3 keer hoger en voor type 1 diabetes zelfs 4 keer in vergelijking met mensen zonder diabetes. Dit blijkt uit gegevens uit nationale registries, zoals die in Zweden. Ondanks nieuwe medicijnen en nieuwe technologieën blijft er een gat tussen wat mogelijk is en wat er gebeurt in de klinische praktijk. Tijdens de Diabetes Policy Summit hebben we nagedacht over hoe we dat gat kleiner kunnen maken. Allereerst denk ik dat we ons meer moeten richten op uitkomsten en de waarde daarvan voor de patiënt. De patiënt moet nadrukkelijk meegenomen worden in het verbeterproces. Dit betekent wel dat we een nationale register moeten hebben zodat we de uitkomsten weten en kunnen meten. Dit gebeurt al voor een deel, samen met de Nederlandse Diabetes Federatie. Willen we dit uitbreiden, dan moeten we ons daar allemaal voor inzetten.’

Ook prof. dr. Coen Stehouwer, hoogleraar interne geneeskunde, MUMC, noemt de lagere levensverwachting van diabetespatiënten. ‘De diabeteszorg in Nederland is goed geregeld, maar nog altijd is de levensverwachting van mensen met type 2 diabetes 3 jaar lager dan iemand zonder diabetes en bij type 1 diabetes is dat zelfs 10 jaar. Nu zijn er diverse nieuwe diabetesgeneesmiddelen met zeer positieve uitkomsten in trials. De vraag is: hoe krijg je die op de juiste manier en de juiste tijd opgenomen in de huidige richtlijnen? Dat is nog een uitdaging. Neem de SGLT2-remmers. Deze middelen worden niet alleen voorgeschreven door huisartsen en internisten, maar ook door cardiologen en nefrologen. Er is daarom veel meer dan voorheen behoefte aan een overkoepelende visie voor deze beroepsgroepen. Hierover hebben we met elkaar van gedachten gewisseld. Wat nog ontbreekt in de richtlijnen is aandacht voor de beleving van de patiënt. Hier was helaas weinig aandacht voor tijdens de Diabetes Policy Summit. Voor de patiënt is het bijvoorbeeld van groot belang of je aankomt van medicijnen. Dit is de discussie die gevoerd wordt in de spreekkamer en dit zou mijns inziens mee moeten wegen in de richtlijnen.’

Prof. dr. Chantal Mathieu, endocrinoloog in het UZ Gasthuisberg in Leuven, België benadrukte dat we met één stem naar buiten moeten treden, willen we de diabeteszorg verbeteren. ‘Een mooi initiatief is het European Diabetes Forum (EUDF), een initiatief van de EASD (European Association for the Study of Diabetes). Het doel is een forum te zijn voor iedereen die bij diabetes betrokken is en samen met één stem naar buiten te treden. Eén stem die de beleidsmakers kan helpen bij het nemen van beslissingen die de diabeteszorg verbeteren. Zo kunnen we mensen met diabetes beter behandelen en hen een beter leven geven. In het EUDF willen we allereerst de patiënten, maar ook de artsen, verpleegkundigen, educatoren, diëtisten, de farmaceutische industrie, producenten van bloedglucosemeter en sensoren samenbrengen. Op het platform willen we in gesprek gaan met verzekeringsmaatschappijen, de ‘payers’ en de werkgevers. Dit alles om met één stem te spreken en de zorg voor mensen met diabetes verbeteren.’

Klik hier voor meer informatie over EUDF.

 

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult