Verhoogt hyperglykemie de kans op arterosclerotische én veneuze trombose?

Zoals bij de meesten van ons bekend, is diabetes geassocieerd met een sterk verhoogd cardiovasculair risico; we nemen aan dat dit risico in het spectrum van normaal glucose metabolisme, naar prediabetes tot type 2 diabetes toeneemt. Het is aannemelijk dat hierbij activatie van de stollingscascade een rol speelt, en daarmee bestaat natuurlijk de vraag of hyperglykemie hiermee een risico-factor voor veneuze trombose is. Dit is een lastig te beantwoorden vraag gebleken omdat het verband tussen hyperglykemie en veneuze trombose door confounders (factoren die het verband vertekenen) beïnvloed wordt.

Yuan et al hebben recent in Diabetes met een mendelian randomisation een fraaie poging gedaan deze vraag te beantwoorden, waarbij genotypes gekoppeld aan een gemiddeld hogere nuchtere glucose, orale glucose tolerantie test, hogere nuchtere insuline spiegel of hoger HbA1c samenhingen met een hoger risico op hart- en vaatziekten alsmede een hoger risico op veneuze trombose.

Methode

Bij deze analyse werd er gebruik gemaakt van publiek beschikbare data. In de FinnGen en UK biobank werden 12 atherosclerotische en 4 veneuze uitkomsten gemeten. Genetische variatie van 71 single nucleotide polymorfismen (SNPs) voor nuchtere glucose, 14 voor post OGTT glucose, 38 voor nuchter insuline en 75 voor HbA1c werden onderzocht. Met mendelian randomisatie is de kans op confounding kleiner en de resultaten dragen daarbij bij aan het concept of een factor een causale bijdrage kan hebben.

Resultaten

Over de verschillende SNPs die met hyperglykemie samenhingen, was er globaal gezien een verband met een hoger risico op coronairlijden en perifieer arterieel vaatlijden, maar er werd geen verband met een hoger risico op veneuze trombose gevonden.

Discussie

Deze studie identificeert bij mensen zonder diabetes hyperglykemie als een (bekende) risicofactor voor atherosclerotische events (en vooral coronair lijden en perifeer vaatlijden), maar niet voor veneuze trombose.

Referentie

Shuai Yuan, Amy M. Mason, Stephen Burgess, Susanna C. Larsson; Differentiating Associations of Glycemic Traits with Atherosclerotic and Thrombotic Outcomes: Mendelian Randomization Investigation. Diabetes 2022; db210905. https://doi.org/10.2337/db21-0905

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult