Vergoeding van GLP-1 RA uitgebreid voor diabetes type 2 patiënten met zeerhoogrisico

Met ingang van 1 juli 2022 zijn GLP-1 receptor agonisten liraglutide, exenatide, dulaglutide en semaglutide (oraal en subcutaan) vergoed voor diabetes type 2 patiënten met zeerhoogrisico*, toegevoegd aan een SGLT-2 remmer** en metformine, onafhankelijk van de BMI.

Klik hier voor de volledige indicatie en alle details.

De uitbreiding van de vergoeding heeft tot gevolg dat de ZN formulieren zijn aangepast: waar liraglutide, exenatide, lixisenatide, dulaglutide en semaglutide eerst (door de gelijke voorwaarden) één artsenverklaring kenden, zijn er nu verschillende artsenverklaringen. Zie onderstaande links naar de ZN formulieren.

GLP- RA zonder insuline Klik hier voor alle ZN formulieren
GLP-1  i.c.m. insuline Klik hier voor alle ZN formulieren

Om e.e.a. te verduidelijken, heeft het Zorginstituut voor deze middelen stroomschema’s opgesteld >>

Klik hier voor de stroomschema’s

Binnenkort zal ook het vergoedingsoverzicht van Diabetesgeneeskunde worden geactualiseerd met deze informatie.

* overeenkomstig de NHG-richtlijn Diabetes Mellitus type 2
** bij contra-indicatie SGLT-2 remmer kan direct worden gestart met een GLP-1 RA

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult