Verband tussen COVID-19 en het ontwikkelen van type 1 diabetes mellitus

Hoewel de angst voor IC opname door COVID19 met de Omicron variant lijkt af te nemen, bestaan er zorgen dat een COVID19 infectie een vorm van type 1 diabetes mellitus zou kunnen precipiteren, omdat het COVID19 virus via de Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2) receptor het lichaam binnen dringt en deze receptor ook in het pancreas wordt aangetroffen. Er is inderdaad een fenomeen van insuline afhankelijke hyperglykemie beschreven gedurende COVID19 infectie beschreven, maar dit phenomeen heeft waarschijnlijk geen auto-immuun origine.

Pietropaelo en collega’s hebben met een “big-data” aanpak nu laten zien dat er in mensen jonger dan 30 jaar geen evident verband tussen het doormaken van COVID-19 en het ontwikkelen van type 1 diabetes mellitus bestaat. De auteurs houden wel een slag om de arm dat een verband tussen COVID-19 en ontwikkelen van type 1 diabetes nog gemaskeerd kan zijn door asymptomastische (latente) type 1 diabetes, maar het verband is in ieder geval niet zo sterk dat het nu al heel evident op te pikken is in een grote dataset.

Klik hier om verder te lezen in Diabetes Care.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult