Vaccineren tegen rotavirus om type 1 diabetes te voorkomen bij kinderen? Nee.

Omgevingsfactoren zoals virussen worden geacht bij te dragen aan het ontstaan van type 1 diabetes (t1DM) bij genetisch gepredisponeerde kinderen. In muizenmodellen blijken rotavirus infecties de ontwikkeling van t1DM te bevorderen.  Als dat ook bij kinderen zo zou zijn, dan zou vaccinatie tegen rotavirus bij kinderen beschermend kunnen zijn. Moeten we dan misschien overwegen om bij geselecteerde of in opzet zelfs bij alle kinderen vaccinatie aan te raden? Een studie van Glanz J.M. et al in JAMA Pediatrics van maart 2020 geeft het antwoord.

\Vraagstelling

Is er een associatie tussen vaccinatie tegen rotavirus en het vóórkomen van t1DM bij kinderen tussen 1 en 11 jaar?

Methoden

Dit is een retrospectieve cohortstudie onder bijna 400.000 kinderen. Er waren drie groepen: ten eerste kinderen die de volledige rotavirus vaccinatie ondergaan hadden, dan kinderen met een onvolledige rotavirus vaccinatie en tenslotte kinderen die niet gevaccineerd waren. De uitkomstmaat was incidentie van t1DM van kinderen tussen 1 en 11 jaar.

Resultaten en conclusie

Van de kinderen bleek 93% volledig, 4% partieel en 3% niet gevaccineerd. Er deden zich in de observatieperiode 464 gevallen van t1DM voor, dwz 20.6 gevallen per 100.000 persoon-jaren. De kans op t1DM was 1.03 (95 CI: 0.62-1.72) voor volledig gevaccineerde en 1.50 (95% CI 0.81-2.77) voor partieel gevaccineerde kinderen, in vergelijking met niet-gevaccineerde kinderen. Deze resultaten suggereren dat vaccinatie tegen rotavirus niet geassocieerd is met afname van de kans op t1DM bij kinderen en dus geen bescherming bieden.

Relevantie voor de praktijk

In 2019 werd in een beperkt cohort van tegen rotavirus gevaccineerde kinderen een geringe daling van de incidentie van t1DM gevonden. Daarom kon men zich als klinicus afvragen of er voldoende argumenten zouden zijn om kinderen ter voorkóming van  t1DM tegen rotavirus te gaan vaccineren. De huidige studie laat zien dat die argumenten er niet zijn.

Referentie

JAMA Pediatr. 2020; doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.6324

Plaats een reactie