Toenemende gezondheidsverschillen tussen groepen mensen met diabetes

Tegenwoordig ligt de focus op gepersonaliseerde diabeteszorg. Tijdens de EASD 2021 sessie ‘Disparities and diversity in diabetes epidemiology’ werd duidelijk dat dit er nog niet toe heeft geleid dat de gezondheidsverschillen tussen mensen met type 2 diabetes minder zijn geworden.

Dr. Jack Wang onderzocht het verschil in leeftijd gestandaardiseerde prevalentie van type 2 diabetes tussen diverse sociaaleconomische groepen, gestratificeerd naar geslacht. Hij gebruikte hiervoor de nationale diabetesdatabase van Schotland, in de periode 2007 en 2021. In 2021 was het relatieve risico op diabetes voor vrouwen met de laagste sociaaleconomische status (SES) 2,48 hoger (2,43-2,53 95% BI) ten opzichte van vrouwen uit de hoogste SES-categorie. Voor mannen was dit 1,89 (1,86-1,92 95% BI). Dit relatieve risico was toegenomen ten opzichte van 2007, voor zowel vrouwen als mannen. Werk aan de winkel dus om iets aan deze toenemende gezondheidsverschillen te doen!

Vrouwen en Afro-Amerikanen zijn ondervertegenwoordigd in onderzoeken

Dr. Ioannis Avgerios illustreerde dat vrouwen en Afro-Amerikanen ondervertegenwoordigd zijn in de CVOT-studies (Cardiovascular Outcome Trials). De conclusies uit die studies zijn dus niet te generaliseren voor deze groepen. Hij baseert dit op een meta-analyse van twintig studies met in totaal 159.715 deelnemers, met een mediaanleeftijd van 64,5 (63,3- 66,1 IQR). Tussen 2005 en 2015 daalde het aantal witte deelnemers aan deze studie van 98,6% naar 70,6%. Kijkend naar de afspiegeling van diverse etnische groepen in de studie, in vergelijking tot hun afspiegeling in de algemene bevolking, viel op dat in een Amerikaanse studie de Spaanstalige groepen goed vertegenwoordigd waren maar de Afro-Amerikanen, ondanks een stijging de laatste jaren, nog steeds ondervertegenwoordigd zijn. Voor vrouwen bleef de vertegenwoordiging over de jaren gelijk. Ook zij zijn ondervertegenwoordigd.

Gebruik van antidepressiva voor de diagnose diabetes

Ms. C. Greene presenteerde een studie naar de rol van klinische, sociale en demografische determinanten in het gebruik van antidepressiva voor de diagnose van diabetes. Zij gebruikte hiervoor de routine zorggegevens van de Schotse nationale database met daarin ongeveer 300.000 personen met diabetes. Ze bekeek de kenmerken van volwassenen met diabetes die antidepressiva gebruikten en vergeleek dit met volwassenen met diabetes die geen antidepressiva gebruikten. Hieruit bleek dat antidepressivagebruikers vaker vrouw zijn (55,3% vs. 36,4%), wit zijn (81,9 vs. 77,3%) en in achterstandswijken wonen (28,4 vs. 22,0%). Ook hadden mensen die antidepressiva voorgeschreven kregen vaker een hoge bloeddruk en een hoog cholesterol. Daarnaast rookten zij vaker. Verder bleek dat het percentage volwassenen dat antidepressiva voorgeschreven kreeg een jaar voor de diagnose diabetes, hoger was in vergelijking met de algemene bevolking (21,9% vs 17,2%). Er waren echter geen gegevens beschikbaar over de dosering, de follow-up na de diagnose en het effect op diabetescomplicaties. Mooie onderwerpen voor vervolgonderzoek.

Plaats een reactie

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult