SGLT2-remmers verlagen risico op hyperkaliëmie

Hyperkaliëmie is een beruchte complicatie bij chronische nierschade en kan leiden tot fatale hartritmestoornissen en overlijden. Vanwege het risico op hyperkaliëmie kunnen RAAS (renine-angiotensine-aldosteron systeem)-remmers en MRA’s (minerale corticoïde receptoragonisten) – medicatie die de klinische resultaten verbeteren bij mensen met chronische nierziekte of systolisch hartfalen – niet zonder meer voorgeschreven worden. Uit een meta-analyse met bijna 50.000 mensen blijkt dat SGLT2-remmers het risico op hyperkaliëmie verlagen.

In deze meta-analyse zijn vier CVOT’s meegenomen met type 2-diabetespatiënten met een hoog cardiovasculair risico: EMPA-REG OUTCOME, CANVAS, DECLARE-TIMI 58 en VERTIS CV. Een groot deel van de deelnemers had vastgestelde atherosclerotische hart- en vaatziekten: 44,1% in DECLARE-TIMI en 58 tot 100% in EMPA-REG OUTCOME en VERTIS CV. De twee overige onderzoeken in deze meta-analyse waren primaire nieruitkomststudies bij mensen met diabetes type 2 en chronische nierziekte: CREDENCE en DAPA-CKD. De meeste van deze deelnemers hadden een eGFR <60 ml/min/1,73m2 en een UACR >300 mg/g in CREDENCE en UACR >200 mg/g in DAPA CKD. Alle deelnemers kregen bij aanvang de maximale dosering RAAS-remmers.

Resultaten

Van de 49.875 deelnemers ontwikkelden 1754 ernstige hyperkaliëmie en 1119 deelnemers kregen een daaraan gerelateerde gebeurtenis. Uit de analyse bleek dat SGLT2-remmers het risico op ernstige hyperkaliëmie verminderden (HR 0,84 [95% BI, 0,76-0,93]). Dit effect was consistent in alle onderzoeken (p=0,71) bij deelnemers met verschillende niveaus van nierfunctie, albuminurie, een voorgeschiedenis van hartfalen en bij gelijktijdig gebruik van diuretica. Ook de incidentie van hyperkaliëmie was lager met SGLT2-remmers (HR 0,80 [95% BI, 0,68-0,93]; p=0,21). Daarbij verhoogden SGLT2-remmers het risico op hypokaliëmie niet (HR 1,04 [95% BI, 0,94-1,15]; p=0,42).

Klinisch perspectief

Nu duidelijk is dat SGLT2-remmers het risico op ernstige hyperkaliëmie verlagen, kunnen RAAS-remmers mogelijk meer ingezet worden in de behandeling van mensen met diabetes type 2 met chronische nierziekte of hartfalen. Voor deze patiënten zijn dit immers belangrijke middelen om nierziekteprogressie en ziekenhuisopnames door hartfalen te voorkomen.

Bron

Neuen L, et al. Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors and Risk of Hyperkalemia in People With Type 2 Diabetes: A Meta-Analysis of Individual Participant Data From Randomized, Controlled Trials. Circulation. 2022 May 10;145(19):1460-1470. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057736. Epub 2022 Apr 8.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult