SGLT2-remmers – maar nu geen trial!

Trials met SGLT2-remmers laten een beschermend effect op de nierfunctie bij mensen met type 2 diabetes zien. Maar trials hebben betrekking op sterk geselecteerde patiënten. Wat moet U daarmee in uw praktijk?

In Scandinavië hebben ze een heel grote database van de gewone diabeteszorg. Ze vergeleken bijna 30.000 mensen die om wat voor reden dan ook een SGLT-2 remmer kregen voorgeschreven met een even grote groep die een DPP4-remmer gebruikte. Maakte dat wat uit voor de nierfunctie? U hoeft het hele artikel niet te lezen. Een onafhankelijk commentaar in het British Medical Journal1 beschrijft dat kort en bondig. Lees het en vorm uw mening.

Klik hier voor de editorial 

Referentie

1. S Smith, SGLT2 inhibitors and kidney outcomes in the real world, BMJ 2020;369:m1584 DOI: 10.1136/bmj.m1584

Plaats een reactie