SGLT2-remmers ook bij mild HfpEF succesvol

Uit grote trials is gebleken dat SGLT2-remmers bij patiënten met een linker ventrikel ejectie fractie (LVEF) < 40% het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van hartfalen verminderen en het risico op mortaliteit door cardiovasculaire oorzaken reduceren. Het was tot op heden echter niet duidelijk hoe effectief SGLT2-remmers zijn bij patiënten met milder hartfalen (i.e. een LVEF > 40%). Amerikaanse onderzoekers zochten het uit in de DELIVER trial, en presenteerden hun resultaten op de EASD 2022.    

De DELIVER trial is een internationaal dubbelblind gerandomiseerd onderzoek waarin 6263 patiënten met stabiel mild hartfalen met een LVEF > 40% werden behandeld met ofwel 10 mg dapagliflozine 1dd ofwel placebo, als toevoeging aan de cardiale medicatie die al gebruikt werd. Er werden zowel patiënten met als zonder type 2 diabetes geïncludeerd. De primaire uitkomstmaat was een combinatie van verslechtering van de linker ventrikelfunctie (gedefinieerd als opname/urgent bezoek aan de polikliniek ten gevolge van hartfalen) en/of dood door cardiovasculaire oorzaak.

De primaire uitkomstmaat had zich na 2.3 jaar vaker voorgedaan in de placebo groep dan in de dapagliflozine groep (19.5% versus 16.4% respectievelijk, HR 0.82 [0.73-0.92]). Verslechtering van de linker ventrikelfunctie trad op bij 386 (11.8%) van de patiënten in de dapagliflozine groep en bij 455 patiënten in de placebogroep (HR 0.79 [0.69-0.91]). In de dapagliflozine overleden 7.4% van de patiënten door een cardiovasculaire oorzaak, ten opzichte van 8.4% in de placebogroep (HR 0.88 [0.74-1.05]). De hazard ratio’s waren nagenoeg gelijk bij patiënten met een LVEF >60% en bij patiënten met een LVEF van 40-60%, tevens werden de hazard ratio’s niet beïnvloed door het wel/niet hebben van type 2 diabetes.

De onderzoekers concludeerden dat dapagliflozine zowel bij patiënten met een mild verminderde als met een normale LEFV het risico op verslechtering van de ventrikelfunctie en/of dood door cardiovasculaire oorzaak verminderde. Dit gunstige effect werd in gelijke mate waargenomen bij patiënten met en zonder type 2 diabetes. De resultaten van dit onderzoek zijn een mooie aanvulling op de resultaten van de DAPA-HF trial, waarin zeer gunstige cardiale effecten van dapagliflozine gezien werden bij patiënten met een LVEF <40%.

De bevinding van de huidige trial dat even veel effect gezien wordt bij patiënten met een LVEF >60% als bij patiënten met een LVEF van 40-60% is opmerkelijk. Immers, in een andere grote trial waarin patiënten met hartfalen met een gepreserveerde ejectiefractie SGLT2-remmers gebruikten (de EMPEROR-Preserved studie) werd gesuggereerd dat het gunstige effect van SGLT-2 te mogelijk verminderde naarmate patiënten een betere ejectiefractie hadden, dit kon statistisch echter niet significant aangetoond worden. De resultaten van huidige DELIVER trial suggereren dat de winst die behaald kan worden bij patiënten met mild hartfalen mogelijk groter is dan voorheen gedacht werd. Al met al ondersteunt dit onderzoek de argumenten om SGLT2-remmers in te zetten als belangrijke speler in de behandeling van hartfalen, ongeacht hoe ernstig het hartfalen is, en of er sprake is van diabetes of niet.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult