Screening op diabetes? Laat etniciteit meewegen!

Zoals u weet schrijft de NHG-richtlijn voor dat we spreekuurbezoekers met een verhoogd risico op type 2 diabetes om de 3 jaar moeten screenen vanaf hun 45e jaar. Als verhoogd risico geldt dan o.a. een BMI > 27 kg/m2, type 2 diabetes in de naaste familie, hypertensie en een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst. En Hindoestanen dienen zelfs vanaf het 35e jaar gescreend.

Hoe ligt dat in de V.S. De ‘2021 U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF)’ richtlijn raadt screening aan bij volwassenen (leeftijd 35–70 jaar) met een BMI ≥ 25 kg/m2 (dus op een lagere leeftijd en bij een lagere BMI dan in Nederland; NEJM JW Gen Med Sep 15 2021 / JAMA 2021; 326:736). Bij minderheden in de V.S. zoals Afro-Amerikanen, ‘Hispanics’ en Aziaten bestaat een hogere diabetes prevalentie dan bij witte Amerikanen. Hieronder een studie met gegevens uit de V.S. waarin is nagegaan of men t.b.v. screening afkapwaarden voor BMI per minderheidsgroep zou kunnen vaststellen.

Methoden

Gebruikmakend van de cross-sectionele ‘U.S. National Health and Nutrition Examination Survey’ (NHANES) gegevens van 2011 tot 2018 bij 19 335 deelnemers verrichtten de onderzoekers logistische regressie om de prevalentie van diabetes onder Amerikaanse etnische minderheidsgroepen te meten. Voor elke etnische minderheidsgroep werd de equivalente BMI-drempelwaarde gedefinieerd als die BMI, waarbij de prevalentie van diabetes bij 35-jarigen in die groep hetzelfde was als bij de 35-jarige witte volwassenen met een BMI van 25 kg/m2.

Resultaten

De prevalentie van diabetes bij volwassenen (leeftijd > 35 jaar; BMI > 25) was zoals te verwachten significant hoger onder mensen met een Aziatische, Afro-Amerikaanse, Mexicaanse of anderszins ‘Hispanic’ afkomst dan bij witte Amerikanen. De prevalentie van diabetes was onder Aziaten (3.8% [95% CI,2.8% tot 5.1%]), Afro- Amerikanen (3.5% [CI, 2.7% tot 4.7%]) en ‘Hispanics’ (3.0% [CI, 2.1% tot 4.2%]), en dat was significant hoger dan onder witte Amerikanen (1.4% [CI, 1.0% tot 2.0%]). Vergeleken met een BMI-drempelwaarde van 25 kg/m2 bij witte Amerikanen waren de equivalente BMI-drempelwaarden voor voorkomen van diabetes 20 kg/m2 (range, <18.5 tot 23 kg/m2) voor Aziaten, minder dan 18.5 kg/m2 (range, <18.5 tot 23 kg/m2) voor Afro-Amerikanen en 18.5 kg/m2 (range, <18.5 tot 24 kg/m2) voor ‘Hispanics’. De beperkte groepsgrootte maakte het onmogelijk om heterogeniteit binnen groepen te beoordelen.

Conclusie

Bij volwassenen uit de V.S. ouder dan 35 jaar zou diabetes screening moeten worden aangeboden aan Afro-Amerikanen en ‘Hispanics’ met een BMI van > 18.5 kg/m2 en bij Aziaten bij een BMI van > 20 om tot een testresultaat te komen equivalent aan dat bij de witte Amerikanen met een BMI van > 25 kg/m2. Door BMI-drempelwaarden in te voeren zouden verschillen ten aanzien van de diagnose type 2 diabetes tussen etnische groepen kunnen verminderen.

Relevantie voor de dagelijkse praktijk

De resultaten herinneren ons er nog eens aan dat diabetes bij een aantal etnische minderheidsgroepen vaker voorkomt. Een overweging is om, conform de resultaten uit deze studie, BMI te laten meewegen bij het besluit om wel of niet te testen op type 2 diabetes.

Bron

Aggarwal R et al. Diabetes screening by race and ethnicity in the United States: Equivalent body mass index and age thresholds. Ann Intern Med 2022 May 10; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/M20-8079)

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult