Risico op zwangerschapscomplicaties nog altijd hoog bij type 1 diabetes

Gezien over de tijd blijkt het risico op maternale en perinatale complicaties vrijwel niet af te nemen bij vrouwen met type 1 diabetes. Opvallend is de toename van het aantal kinderen met een hoog geboortegewicht (LGA). Dion Muller (Amsterdam UMC) heeft tijdens de ADDRM 2022 de risico’s toegelicht aan de hand van een meta-analyse van ruim 100 studies tot 2021.

“Wanneer we kijken naar de zwangerschapsuitkomsten van de meta-analyse, blijft er een verschil in incidentie van zwangerschapscomplicaties zichtbaar tussen vrouwen met type 1 diabetes en vrouwen zonder diabetes”, aldus Muller. “Vrouwen met type 1 diabetes blijven, in vergelijking met vrouwen zonder diabetes, een hogere kans hebben op alle onderstaande uitkomsten behoudens SGA (een te laag geboortegewicht).”

Maternale uitkomsten  Odds ratio Neonatal uitkomsten Odds ratio 
Preeclampsie 3.52 [2.59, 4.78] Macrosomie 2.92 [1.58, 5.42]
PIH  3.38 [2.10, 5.42] LGA  6.13 [4.22, 8.89]
Keizersnede 4.54 [3.82, 5.41 SGA 0.70 [0.48, 1.03]
Vroeggeboorte 5.16 [4.45, 5.97] IUFD 2.92 [1.86, 4.60]
Postpartum bloeding 1.38 [1.01, 1.89] NICU 4.62 [3.42, 6.23]
Hyperbilirubinemie 6.98 [4.58, 10.63]
Neonatale hypoglykemie 12.69 [6.02, 26.77]

Zo laat een tijdtrendanalyse, uitgevoerd op de absolute maternale uitkomsten bij vrouwen met type 1 diabetes, een toename zien in het percentage zwangerschappen dat eindigt in een keizersnede. De overige uitkomsten zijn statistisch niet significant (te zien aan de spearman p-waarde > 0.05)

Maternale uitkomsten Spearman r, full data set Spearman p-value, full data set
Preeclampsia -0.27 0.062
PIH -0.16 0.408
Vroeggeboorte 0.24 0.052
Keizersnede 0.31 0.008
Postpartum bloeding 1.0 0.083

Wat betreft de neonatale uitkomsten bij vrouwen met type 1 diabetes, is door de tijd heen een toename te zien in het percentage kinderen dat wordt geboren met een geboortegewicht dat te hoog is voor de zwangerschapsduur.

Neonatale uitkomsten  Spearman r, full data set Spearman p-value, full data set
LGA 0.35 0.005
SGA 0.29 0.063
Macrosomie -0.32 0.124
Neonatale hypoglykemie 0.02 0.901
Hyperbilirubinemie 0.05 0.805
IUFD -0.16 0.294
NICU -0.01 0.978

Muller concludeert dan ook dat vrouwen met type 1 diabetes een veel hoger risico hebben op alle onderzochte ongunstige zwangerschapsuitkomsten (behalve SGA) en dat deze kloof niet kleiner wordt. Muller: “Opvallend is dus de toenemende trend bij LGA-pasgeborenen. Dit is hoogstwaarschijnlijk te verklaren door een andere trend die in deze studie wordt beschreven, namelijk een stijging van de preconceptionele BMI bij vrouwen met type 1 diabetes.”

  • PIH= zwangerschaphypertensie
  • LGA = te hoog geboortegewicht
  • SGA = te laag geboortegewicht
  • IUFD = intra-uteriene foetale dood
  • NICU = neonatale intensieve zorg

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult