Risico op overlijden in het ziekenhuis aan COVID 19: niet alleen verhoogd in type 2 DM maar ook in type 1 DM

Bekend is dat mensen met DM COVID-19 een hogere kans op slechte uitkomsten hebben, waaronder overlijden. Echter, weinig studies differentiëren tussen DM type 1 en DM type 2.  Een belangrijk onderscheid om meer inzicht te krijgen in het waarom van het verhoogde risico op COVID-19 bij diabetes en om mensen met DM beter te informeren over potentiële risico’s.

Methoden

Het betreft een populatie studie van de totale bevolking in Engeland om overlijden in het ziekenhuis aan COVID-19 in de periode tussen 1 maart en 11 mei vast te stellen. Alle personen die in leven waren op 16 febr 2020 en ingeschreven stonden bij een huisartsenpraktijk werden geïncludeerd. Met behulp van  multivariabele logistische regressie werd het effect van diabetesstatus, per type, op overlijden in het ziekenhuis met COVID-19 vastgesteld, gecorrigeerd voor demografische factoren en cardiovasculaire comorbiditeit. Omdat data van het totale aantal mensen met COVID-19 tijdens de geobserveerde periode ontbrak, werden mortaliteitscijfers berekend van de gehele populatie ipv de geïnfecteerde populatie.

Resultaten en conclusie

Van de 61 414 470 personen die nog in leven waren en op 16 februari 2020 bij een huisartsenpraktijk waren ingeschreven had 0.4% een geregistreerde diagnose van diabetes type 1, 4.7% een diagnose van diabetes type 2, en 0.1% had een ander type diabetes. 94.8 % had geen diabetes. Tijdens de onderzoeksperiode deden zich 23.698 ziekenhuis COVID-19-gerelateerde sterfgevallen voor. Eénderde kwam voor bij mensen met diabetes: 7434 (31.4%) bij mensen met diabetes type 2, 364 (1.5%) bij mensen met diabetes type 1 en 69 (0.3%) bij mensen met een ander type DM. De odds ratio’s (OR’s) voor COVID-19-gerelateerd overlijden in het ziekenhuis vergeleken met mensen zonder DM en gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, etniciteit, socio-economische status en geografische regio is 3.51 (95% BI 3.16– 3.90) in patiënten met DM 1 en 2.03 (1.97–2.09) in DM type 2. De OR nam iets af, maar was nog steeds ongeveer 2x verhoogd, indien gecorrigeerd werd voor eerdere ziekenhuis opname met coronair lijden, cerebrovasculaire ziekte of hartfalen. Voor mensen < 40 jaar met DM is het absolute risico op overlijden in het ziekenhuis aan COVID-19 laag, in mensen met DM type 1 werd dit zelfs niet gerapporteerd en in mensen met DM type 2 was dit 27 (95% CI 16-42) per 100.000 mensen per 72 dagen.

Relevantie voor de praktijk

Het is geruststellend om te weten dat de kans op overlijden aan COVID-19 in het ziekenhuis bij jonge mensen (< 40 jaar) niet (DM type 1) of nauwelijks (DM type 2) gerapporteerd werd. Echter, vanaf middelbare leeftijd is het risico overlijden aan COVID-19 in het ziekenhuis voor zowel DM type 1 als voor DM type 2 duidelijk verhoogd, waarbij mensen met DM type 1 in deze studie een hoger risico hebben dan mensen met DM type 2. Overigens is het waarschijnlijk dat veel mensen met DM type 2 ook buiten het ziekenhuis zijn overleden waardoor er een onderschatting kan zijn van de DM type 2 COVID-19 gerelateerde mortaliteit.

Associations of type 1 and type 2 diabetes with COVID-19- related mortality in England: a whole-population study, Emma Barron, Chirag Bakhai, Partha Kar, Andy Weaver, Dominique Bradley, Hassan Ismail, Peter Knighton, Naomi Holman, Kamlesh Khunti, Naveed Sattar, Nicholas J Wareham, Bob Young, Jonathan Valabhji,

Plaats een reactie