Remissie van diabetes met TPT

Tijdens een late breaking-sessie presenteerden Indiase onderzoekers de resultaten van het TPT (Twin Precision Technology)-programma. Hierin lukte het een groot deel van de deelnemers remissie van type 2-diabetes te bereiken met een app die gepersonaliseerde adviezen geeft.

Het programma maakt gebruik van glucosedata (Free Style Libre), bewegingsdata (smartwatch), slaapdata (smartwatch) en door de patiënt ingevoerde data over voedselinname (foto’s) en gewicht. De software integreert al deze data en doet met artificial intelligence voorspellingen over gewichtsbeloop en medicatiebehoefte en past deze voorspellingen aan bij nieuwe data. Patiënten krijgen op hen toegesneden adviezen over hun dieet en beweging; er is dus veel interactie tussen de patiënt en het systeem via de app. Coaches en artsen toetsen de adviezen aan haalbaarheid en passen de adviezen zo nodig aan.

Methoden

Patiënten met type 2-diabetes die aan het TPT-programma meededen (n=199) zijn vergeleken met patiënten die standaardbehandeling kregen. Eindpunt was remissie van diabetes na 90 dagen.

Resultaten

In totaal 319 patiënten met type 2-diabetes deden mee aan de studie. De resultaten die zijn gepresenteerd zijn een tussentijdse analyse van de eerste 262 patiënten: 199 gebruikten TPT en 63 standaardbehandeling. Gemiddelde leeftijd was 45 jaar (SD 10), diabetesduur 4 jaar (SD 3), HbA1c 75 mmol/mol (SD 2). Het gewicht daalde in de TPT-groep met 11 kg; in de standaard behandelde groep daalde het gewicht niet. De BMI daalde in de TPT-groep van 27,5 kg/m2 naar 23,5 kg/m2; in de standaard behandelde groep bleef deze 28 kg/m2. Na 6 maanden had 95% van de TPT-patiënten een HbA1c < 48 mmol/mol met alleen metformine of geen medicatie en 85% had remissie van diabetes.

Het HbA1c in de TPT-groep daalde van 9 naar 5,7% (van 75 naar 39 mmol/mol). In de standaard behandelde groep was de HbA1c-daling slechts 0,4%. Alle patiënten in de TPT-groep die insuline gebruikten, konden hier binnen 3 maanden mee stoppen.

De onderzoekers concluderen dat er langere termijn studies nodig zijn om deze bevindingen te bevestigen in andere groepen.

Betekenis voor de praktijk

Uit de DIRECT-studie en uit de tirzepatide-studies komt naar voren dat een korte diabetesduur en een gewichtsafname van ongeveer 15 kg ingrediënten zijn voor remissie van type 2-diabetes bij patiënten die nog geen insuline gebruiken. De discrepantie tussen de door de patiënt gerapporteerde gegevens over lichaamsbeweging en dieet en de objectieve gegevens zijn vaak knelpunten; ook is het zo dat in de spreekkamer moeilijk te voorspellen is welke maatregel de meeste impact zal hebben voor juist die ene patiënt. Het toepassen van persoonlijke feedback op basis van objectieve persoonlijke data is een sprong voorwaarts die het uitproberen waard is. De patiënt moet wel eerlijk de voeding en beweging bijhouden.

Bron:Shamanna P, et al. Remission of Type 2 Diabetes and Improvement in Metabolic Markers with the Twin Precision Treatment Technology (TPT) —A Multicenter, Randomized, Controlled Trial. ADA Scientific Sessions 2022. 4-LB: 4-LB: Remission of Type 2 Diabetes and Improvement in Metabolic Markers with the Twin Precision Treatment Technology (TPT) —A Multicenter, Randomized, Controlled Trial | Diabetes | American Diabetes Association (diabetesjournals.org)

Zie ook:

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult