Positief CHMP-advies voor empagliflozine bij de behandeling van volwassenen met hartfalen met verminderde ejectiefractie

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een positief advies heeft afgegeven voor empagliflozine voor de behandeling van volwassenen met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF).

Het positieve advies is gebaseerd op resultaten van het EMPEROR-Reduced-onderzoek, die een significante afname van 25 procent hebben laten zien voor het gecombineerde relatieve risico van cardiovasculaire sterfte of ziekenhuisopname vanwege hartfalen. De resultaten voor het primaire eindpunt waren consistent in subgroepen met en zonder diabetes type 2. Uit analyses van de belangrijkste secundaire uitkomstmaat van het onderzoek bleek dat empagliflozine het relatieve risico van eerste en volgende ziekenhuisopnames vanwege hartfalen met 30 procent verminderde en de afname van de nierfunctie significant vertraagde.

Hartfalen is de belangrijkste reden voor ziekenhuisopname in Europa bij mensen ouder dan 65 jaar. Hartfalen is een zeer veelvoorkomende en ernstige complicatie van een hartaanval en treedt op wanneer het hart onvoldoende capaciteit heeft om bloed naar de rest van het lichaam te pompen. Mensen met hartfalen hebben vaak last van benauwdheid en vermoeidheid, wat hun kwaliteit van leven sterk kan beïnvloeden.

Bron: persbericht Boehringer Ingelheim

Plaats een reactie

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult