Overgewicht, niet HbA1c, verhoogt het risico op (long) COVID-19

Uit analyses van negen prospectieve cohortstudies met >30.000 Britse volwassenen blijkt een verband te bestaan tussen een hoog BMI voor de pandemie en een hoger risico op COVID-19 en long COVID. Bewijs dat hoge bloedglucosewaarden of diabetes het risico zouden verhogen, was er vrijwel niet.

Obesitas of diabetes?

Eerder onderzoek toonde aan dat mensen met diabetes en obesitas geen hoger risico hebben om geïnfecteerd te raken met COVID-19, maar wel een hoger risico om ernstig ziek te worden en te overlijden wanneer ze besmet zijn. Om te bepalen of het aan het overgewicht ligt of aan diabetes hebben de onderzoekers gezocht maar mogelijke verbanden tussen klinische kenmerken gemeten vóór de pandemie – HbA1c, zelfgerapporteerde of vastgestelde diabetes, BMI en taille-heupverhouding (WHR) – en zelfgerapporteerde COVID-19-infectie en long COVID in negen lopende Britse cohortstudies*.

Voor en na pandemie

De analyses omvatten de meest recente metingen genomen tussen 2002 en 2019 van HbA1c, gewicht, lengte, taille en heupomtrek uit de studies, en vragenlijsten over gezondheid en leefstijl. Alle in aanmerking komende deelnemers (n=31.252, 19-75 jaar oud, 57% vrouw) beschikten over deze gegevens en vulden ten minste één vragenlijst in tijdens de COVID-19-pandemie (mei 2020 tot september 2021) met vragen over COVID-19 en, waar mogelijk, vragen over de duur van aanhoudende symptomen. 5806 deelnemers gaven aan ooit COVID-19 te hebben gehad en 584 meldden long COVID te hebben (ongeveer 7% van de COVID-19-gevallen).

Hoger BMI, hoger risico

Na analyse van gegevens van 31.252 deelnemers uit de negen studies bleek dat een hoger BMI geassocieerd was met een grotere kans op COVID-19-infectie: het risico was 7% hoger voor elke 5 kg/m2 toename van de BMI. Mensen met overgewicht (BMI 25-29,9 kg/m2) en obesitas (30 kg/m2 of meer) hadden een respectievelijk 10% en 16% hoger risico op COVID-19-infectie dan mensen met een gezond gewicht (<25 kg/m2).

Long COVID

Vergelijkbare resultaten werden waargenomen voor long COVID (4243 deelnemers, zes studies). Het risico bleek 20% hoger voor elke 5 kg/m2 toename van de BMI. Mensen met overgewicht en obesitas hadden respectievelijk 20% en 36% meer risico op long COVID.

Wel wijzen de onderzoekers erop dat de verbanden tussen de BMI-categorieën en COVID-infectie en long COVID niet allemaal statistisch significant waren. Analyses waarin gezocht is naar een verband met WHR onderzochten, waren niet overtuigend.

Het abstract is hier te downloaden

*The preliminary analyses included data from up to 9 UK prospective cohort studies:

  • The 1970 British Cohort Study (BCS70)
  • Born in Bradford (BiB)*
  • The English Longitudinal Study of Ageing (ELSA)*
  • Generation Scotland (GS)
  • The Millennium Cohort Study (MCS)
  • The National Child and Development Study (NCDS)
  • The MRC National Survey of Health and Development (NSHD)*
  • Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC G1)
  • Understanding Society (USoc), the UK Household Longitudinal Study.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult